intrface forside
English
Tilbage

Forskning

klik her for stort billede

Forskning
 

Her er et link til  bibliografien "Inspiration til undervisning på museer"
Her er et link til omtale af bogen Dansk Museumsforskning.
Her er et link til Sally Thorhauges publikationsside i PURE.

Sally Thorhauge har skrevet en ph.d. afhandling med titlen Interface learning - New goals for museum and upper secondary school collaboration, hvis fokus er 1) den læring, som eleverne kan opleve gennem at arbejde i grænsefladen mellem skolens formelle læringsmiljø og museets uformelle læringsmiljø, 2) den læring, som hhv. lærere og museumsinspektører kan opleve ved i partnerskab at samarbejde om at udvikle og gennemføre museumsbaserede undervisningsforløb for eleverne og 3) hvorvidt der er sammenhæng mellem kvaliteten af partnerskabssamarbejdet og elevernes læringsoplevelser. 
Ph.d.-projektet var et samfinansieret projekt støttet af Aarhus Universitet, Kulturstyrelsen (initiativtager), Danmarks Region Midt, Horsens Gymnasium og Danmarks Industrimuseum. 
Afhandlingen forsvaredes den 13. november 2014
Afhandlingen kan downloades som pdf her


Følgeforskning intrface projektet 2008-2011

Knyttet til intrface udviklingsprojektet (2008-2011) var en referencegruppe bestående af lektor, Mag. art. Ane Hejlskov Larsen og videnskabelig assistent Anna Karina Kjeldsen, begge Center for Museologi, Aarhus Universitet. (Anna Karina Kjeldsen, ph.d., er siden blevet adjunkt ved BSS, Aarhus Universitet). Til Fase I afslutningskonferencen den 28. april 2009 på Moesgård Museum holdt Ane Hejlskov Larsen og Anna Karina Kjeldsen et oplæg, hvor de dels opsummerede deres erfaringer efter at have fulgt to af Fase 1 partnerskaberne i det første år af projektet, dels præsenterede en partnerskabsmodel med best-practice anbefalinger til, hvordan partnerskabssamarbejdet kan foregå.
Ane Hejlskov Larsen fortsatte som følgeforsker på intrface projektet i hele projektperioden.

Museologien er blevet en del af Institut for Æstetiske Fag og optræder på lige fod med
kunsthistorie og de andre fagligheder. Se hjemmeside her.

Se BSS hjemmeside her.

Partnerskabsmodellen .pps (26,2 Mb)