intrface forside
English
Tilbage

Bibliotek


Udgivelser på dansk
 
Museumsgrundbogen - Kunsten at læse et museum af Sally Thorhauge og Ane Hejlskov Larsen, Systime, 2008
Bogen giver læseren redskaber til at forstå, beskrive og reflektere over et museum som lærings- og oplevelsesmiljø. Den sætter læseren i stand til at analysere museerne, ikke mindst hvordan de forvalter og formidler den fælles kulturarv, og til at placere museerne i en kulturhistorisk, videnskabshistorisk og samfundsmæssig sammenhæng.

Unge Pædagoger, temanummer Museumsdidaktik, nr. 1, 2011.

Feltarbejde - Antropologisk metode i gymnasiet, L & R Uddannelse, 2015

Noter - historielærerforeningens blad, nr. 192 I en verden af medier

Ny publikation om industrialisering 
 
Ny dansk museologi af Ane Hejlskov Larsen, Bruno Ingemann m.fl., Aarhus Universitetsforlag, 2005
Bogen "indeholder analyser af historisk, æstetisk og kommunikationsteoretisk karakter om museet som ide og medie, om det ideologiske grundlag for museet samt om formidlingsstrategier i museets samlinger og udstillinger." (citat fra forlagets hjemmeside)

Genstandsfortællinger af Camilla Mordhorst, Museum Tusculanums forlag, Københavns Universitet, 2009
"Camilla Mordhorst fortæller de bevarede genstandes [genstande fra Museum Wormianum] historie og undersøger deres 400 lange vandring fra værdifulde materialer til historiske kilder, fra mærkelige hybrider til ligegyldige "kuriositeter" og fra enestående rariteter til almene repræsentationer." (fra bogens bagside)
 
Udstillinger mellem fokus og flimmer - en antologi om udstillingsmediet redigeret af Elisabeth Bodin og Johanna Lassenius, Multivers, 2006
Som titlen antyder, rummer antologien en række tekster, der undersøger udstillingsmediets potentialer og begrænsninger især med fokus på kunst-, design- og arkitekturudstillinger.
 
Museernes historie og teori redigeret af Hans Dam Christensen, Rune Gade og Malene Vest Hansen, Museologisk skriftserie, Københavns Universitet, 2004
 
Museologisk grammatik af Bengt Lundberg (på svensk), Umeå Universitetet, 1999
 
Formidler og formidlet: en teori om kunstformidlingens praksis af Dag Solhjell (på norsk), Oslo Universitetsforlaget, 2001
 
Udredning om museernes formidling, Formidlingsudvalget, Kulturministeriet, marts 2006
 
Ole Worm - Liv og videnskab redigeret af Hanne Teglhus og Morten A. Skydsgaard, Steno Museet og Steno Museets Venner, 2006
 
Ordene og tingene af Michel Foucault (1966), Det lille forlag, 2006
I bogen undersøges tre centrale vidensfelter: Sproget, arterne og rigdommene, og hvordan disse er grundlag for en forståelse af det moderne menneskes opståen.
 
Danske artikler
 
"Think global and act local!" af Harry Haue (indlæg på regionalkurset i historie: Ny vinkler på industrihistorien, 3.9.08). Findes her.
 
"Bevidstheden om kulturarven og incitamenter til bevaring" af Beate Knuth Federspiel, Nordisk Museologi, nr 2 1998, s. 3-16
 
"De aktuelle udfordringer i nordisk kulturpolitik" af Peter Duelund, Nordisk Kultur Institut, 2002.
 
"Det lugter lidt af gamle dage!" i Historiedidaktik, redigeret af Jacob Ringsing Jensen og Peter Wiben, Forlaget Coumbus og Historielærerforeningen for gymnasiet og HF, 2005, s. 125-133
 
"Museologi som videnskab eller praktisk redskabsdisciplin - en skitse over dens aktuelle situation i Danmark" i Passepartout nr. 17, 9. årg, 2001, s. 11-20
 
"Social inclusion - en praksismodel for danske kunstmuseer?" af Lene Laigaard i Nordisk Museologi nr. 1, 2005, s. 39-54
 
"Om museologi og kuratering" af Sally Thorhauge i TEGN nr. 3, december 2004, s. 23-29
 
"Et forløb om museologi i billedkunst" af Sally Thorhauge i TEGN nr. 1, februar 2004, s. 16-19
 
"Museologi på skoleskemaet" af Brian Wiborg og Sally Thorhauge i Danske Museer nr. 1, marts 2008, s. 34-37
 
"Indfødte folk og humant materiale på museum - en voksende etisk og museumspolitisk debat. En repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum" af Helle Jørgensen, Nordisk Museologi, nr 2, 2005, s. 44-60
 
"De gode gamle dage genoplivet: Frilandsmuseerne og spillet om fortiden" af Mads Daugbjerg, Nordisk Museologi, nr 1, 2005, s. 3-14
 
"TingBilleder og materiel kultur - om konstruktion af autenticitet og betydning", Publication no. 2/2003 Roskilde University (kan downloades her.)
 
 
Udgivelser på engelsk
 
The Museum in Transition, a Philosophical Perspective af Hilde S. Hein, The Smithsonian Institution, 2000
 
Museums and the Intrepretation of Visual Culture af Eilean Hooper-Greenhill, Routledge, 2004
 
Museums and the Shaping of Knowledge af Eilean Hooper-Greenhill, Routledge 1998
 
Learning from Museums af J.H.Falk og L.D.Dierking, AltaMiraPress, 2000
 
From Knowledge to Narrative af Lisa C. Roberts, Smithsonian Institution Press, 1997
 
 
Engelske artikler
 
"Of Other Spaces" af Michel Foucault (givet som forelæsning i 1967) - trykt for første gang i Architecture, Mouvement, Continuité, no. 5, octobre 1984, s. 46-49.
 
"The Space of the Museum" af Eilean Hooper-Greenhill, 1990 (kan downloades her.)
 
"The Development of Virtual Museums" af Werner Schreibenz i ICOMs Newsletter no. 3, 2004, s. 3 (Findes her.)
 
"From Salad Bars to Vivid Stories: Four Game Plans for Developing 'Educationally Successful' Exhibitions" af Margaret A. Lindauer i Museum Management and Curatorship, no. 20, 2005, s. 51-55
 
"Characteristics of Exhibtions" af Peter van Mensch, Museum Aktuell (92), 2003, s. 3980-3985.