Danmark som koloni- og slavemagt

To 1.g.klasser gennemgik et forløb om den dansk kolonitid og var i den forbindelse på Arbejdermuseet to gange. Første gang var en guidet rundvisning arrangeret af museets medarbejdere og anden gang en lærerstøttet fokuseret tilgang til udvalgte temaer belyst af...

Vikingetiden og deres skibe

1.g  MA-Fy-Ke og MA-BT-Fy Eleverne deles i 6 grupper med hvert deres emne: 1) vikingetidens symbolverden 2) navigation 3) ressourcer og teknikken bag skibet 4) Hvor ved vi det fra? Datering og konservering af det fundne. 5) vikingernes motivation og drivkraft for at...

Østersøen i vikingetiden

Vikingetiden Moduler af 90min varighed. Samlet forløb 10-14 klokketimer Emne Lektie Gymnasiet Museet Introduktion/periodisering 24-30 Ebbe Kühle Danmark Samfund Historie. Eller Anna-Elisabeth Jensen: Venderne var her: s. 5-9 Arbejdsspørgsmål Trosskiftet 30-33 Ebbe...

Årsprøve 1a 2012 4/7-7/7: trediverne

Årsprøve 1a 2012 4/7-7/7 Historie/Dansk i samarbejde med Struer Museum. Projektet indgår i et forsøgsprojekt i Region Midtjylland kaldet INTRFACE, der bl.a. har til formål at bringe museer og skoler i et tættere samarbejde og bruge museerne mere i undervisningen. Se...

10. klasses brobygning i Historie og dansk

Hele brobygningsforløbet havde et fælles tema: “Struer i verden” Indenfor denne ramme undersøgte eleverne i fagene historie og dansk hvordan Struers kulturliv og historie formidles på Struer museum. Fagene historie og dansk bidrog med en dobbelttime....