Vikingetiden og deres skibe

1.g  MA-Fy-Ke og MA-BT-Fy Eleverne deles i 6 grupper med hvert deres emne: 1) vikingetidens symbolverden 2) navigation 3) ressourcer og teknikken bag skibet 4) Hvor ved vi det fra? Datering og konservering af det fundne. 5) vikingernes motivation og drivkraft for at...

Østersøen i vikingetiden

Vikingetiden Moduler af 90min varighed. Samlet forløb 10-14 klokketimer Emne Lektie Gymnasiet Museet Introduktion/periodisering 24-30 Ebbe Kühle Danmark Samfund Historie. Eller Anna-Elisabeth Jensen: Venderne var her: s. 5-9 Arbejdsspørgsmål Trosskiftet 30-33 Ebbe...

Årsprøve 1a 2012 4/7-7/7: trediverne

Årsprøve 1a 2012 4/7-7/7 Historie/Dansk i samarbejde med Struer Museum. Projektet indgår i et forsøgsprojekt i Region Midtjylland kaldet INTRFACE, der bl.a. har til formål at bringe museer og skoler i et tættere samarbejde og bruge museerne mere i undervisningen. Se...

10. klasses brobygning i Historie og dansk

Hele brobygningsforløbet havde et fælles tema: “Struer i verden” Indenfor denne ramme undersøgte eleverne i fagene historie og dansk hvordan Struers kulturliv og historie formidles på Struer museum. Fagene historie og dansk bidrog med en dobbelttime....

Livet ved Skjern Å i fortid, nutid og fremtid

Forløbet indledtes med klasseekskursion, dels i å-området hvor landskabsdannelsen i de forskellige å-projekter blev forklaret, og dels til Bymuseet i Skjern med en gennemgang af den permanente udstilling om Skjern Å i et historisk perspektiv, afvandingen og...