Hvordan formidles industrialiseringen til en 4.klasse?

klassetrin: 1g Fag: fy C/ hi A klassen blev inddelt i 6 grupper, som fik en af de seks nedenstående opgaver ( se under opgaver). De skulle nu formidle deres opgave på 7-8 min. med udgangspunkt i en museumsgenstand eller udstilling. Eleverne skulle selv lave en...

Perspektiver

Følgende forløb er meget bredt defineret og lægger op til at arbejde med form og indhold inden for begrebet perspektiv og det at arbejde i en kunstnerisk proces. Den enkelte underviser kan selv indsnævre feltet. Men forløbet åbner for, at eleverne kan arbejde med...

Var fodbold en arbejdersport?

Et tematiseret forløb med fodbold og idrætshistorie. Med fodbolden som eksempel giver dette forløb et nedslag i idrætshistorien. Fodboldens udvikling som en del af den moderne sports gennembrud til vor tids nationalsport er teoretiske baggrund for et praktisk forløb i...