Tørvens historie, kemi og biologi

“Tørvens historie, kemi og biologi” er gennemført i 2c i studierretningsfagene biologi A og kemi B i samarbejde med Klosterlund Museum. Formål: – at gøre teoretisk stof praksisnært og eksperimentelt – at vise hvordan museets viden sammen med...

Konsekvenser af udretning og tilbagesnoning af Skjern Å

I naturvidenskabelig faggruppe skal fagene biologi, kemi og naturgeografi arbejde sammen. I biologi har kursisterne arbejdet med de økologiske grundbegreber, fotosyntese og respiration, fødekæder, stofkredsløb. I kemi har de lært om atomer, molekyler og...

Metaller fortæller

Vi har gennemført to forløb. Forløb 1: Historie startede med teoriforløb om perioden, og vi sluttede af med besøg på Moesgård museum, (2 blokke a 90 min) hvor kemi var med, selv om klassen ikke havde mig til kemilærer. Da vi kom hjem, havde vi en kort evaluering hvor...

Fosfatprøve

Eleverne skal gennemgå et undervisningsforløb, hvor der bliver sat lige fokus på praksis og på teori. Flere forskellige elementer af Sydvestjyske Museers virke bliver inddraget. Eleverne skal overvære et fagligt oplæg af en af museets fagpersoner, der har specifik og...