Byens Puls

BYENS PULS er et intrface projekt og er blevet til i samarbejde med Kulturhistorisk Museum i Randers Der etableres arbejdsgrupper i forbindelse med museets udstilling BYENS PULS og Carsten René Nielsens kortprosatekster, som er UDSTILLINGSTEKSTER til Byens Puls....

At performe om døden i en udstilling

Holdene arbejder med temaet “Vanitas” eller “mødet med døden” og fremstillingsformerne Performanceteater og Site Specifik. Forberedelsen hjemme på skolerne omfatter dels praktisk og analytisk arbejde med montage, Verfremdung og...

Mellemkrigstiden

Mellemkrigstiden. Dansk-historieopgaven Danskdelen: 1. Introduktion til perioden se www.goldendays.dk, faktalink på konferencen og læs i Litteraturens Veje. 2. Fokus på temaer i 20´erne: kaos, usikker søgen efter ny identitet (efter 1. verdenskrig), teknikbegejstring,...

Hvad har vanitas og hüzun med mig at gøre?

Klassen forbereder sig ved at analysere Kingosalmer og Stilleben med Vanitas-motiver, hvor de især koncentrerer sig om symboler og stilistiske virkemidler. De læser Pamuks erindringer: Istanbul og koncentrerer sig især om det arabiske begreb hüzun, som bruges sammen...

Globalisering og kulturmøder

2.x Randers Statsskole skoleåret 2008-2009 AT5 Globalisering og kulturmøder (30 lektioner). Deltagende fag: Dansk, engelsk, historie. Fokus på metoder og intro til videnskabsteori. 1. Introduktion til diskursteori og – analyse af materialer om...