Livet ved Skjern Å i fortid, nutid og fremtid

Forløbet indledtes med klasseekskursion, dels i å-området hvor landskabsdannelsen i de forskellige å-projekter blev forklaret, og dels til Bymuseet i Skjern med en gennemgang af den permanente udstilling om Skjern Å i et historisk perspektiv, afvandingen og...

Øm Kloster

Da forløbet er et undertema til et større forløb, har det kun dækket 4 lektioner fordelt på a) videnssøgning og b) mundtlig fremlæggelse i grupper. Vi tog udgangspunkt i Bente Thomsen: At sky det jordiske. Gyldendal. 2001. s. 39-47 (kirker og klostre), 51-57...

Biologisk antropologi – knogleundersøgelse

naturvidenskab med biologi på B eller A niveau, 2. og 3 års elever Knogleundersøgelsen indgår som et led i et overordnet forløb om knogler. Knogler beskrives som organsystem af underviser. Hererfter besøger eleverne Esbjerg Museeum til et foredrag omkring...

Hvad har vanitas og hüzun med mig at gøre?

Klassen forbereder sig ved at analysere Kingosalmer og Stilleben med Vanitas-motiver, hvor de især koncentrerer sig om symboler og stilistiske virkemidler. De læser Pamuks erindringer: Istanbul og koncentrerer sig især om det arabiske begreb hüzun, som bruges sammen...