Årsprøve 1a 2012 4/7-7/7: trediverne

Årsprøve 1a 2012 4/7-7/7 Historie/Dansk i samarbejde med Struer Museum. Projektet indgår i et forsøgsprojekt i Region Midtjylland kaldet INTRFACE, der bl.a. har til formål at bringe museer og skoler i et tættere samarbejde og bruge museerne mere i undervisningen. Se...

10. klasses brobygning i Historie og dansk

Hele brobygningsforløbet havde et fælles tema: “Struer i verden” Indenfor denne ramme undersøgte eleverne i fagene historie og dansk hvordan Struers kulturliv og historie formidles på Struer museum. Fagene historie og dansk bidrog med en dobbelttime....

Krigen 1864

POPUP-aktivitet:   Krigen 1864 nationalt og lokalt. Underemner: Krigen på makroplan – hvorfor opstod den? hvorfor tabte DK? Krigen 1864 og Struer (EHO’s artikel, samt artiklerne fra Konkordia) Hvorfor og hvordan påvirkedes lokalsamfundet Krigen 1864 og...

Intro i Historie

Forløb: Intro i Historie – afholdes hvert år i STX og HF Intro til faget historie i 1.stx og 1.hf: I Struer ligger museet lige ved siden af gymnasiet, derfor er det let at samarbejde. I skoleåret 2012-13 har alle nye klasser i stx og HF været på besøg på Struer...