Årshjul

AKTIVITET

DATO

EMNER OG TEMAER

Årsmøde med
Generalforsamling 

26. februar 2018

Bestyrelsesmøder

22. maj 2017 Aflyses

Orientering om forårets aktiviteter sendes til bestyrelsen primo juni

 11. september 2017

Årsmøde 2018
 27. november 2017

Årsmøde 2018, regnskab og budget

Klyngemøder 2017

 

 

intrface Nord – KUNSTEN
Ændret til partnermøde

4. april 2017,
kl. 12.30-15.00

intrface syd- Museet på Sønderskov Slot, Brørup 5. april 2017,
kl. 10.00-12.30
Styrkelse og udvidelse af partnerskaber og foreningen i Syd
Klyngemøde Aarhus, Museum Ovartaci, Risskov Den 7. april
kl. 10.00-12.30
Dannelse af nye partnerskaber på kryds og tværs af Aarhus
Klyngemøde Horsens+, Danmarks Industrimuseum
AFLYST
Den 21. april,
kl. 10.00-12.30
Klyngemøde Randers+, Museum Østjylland, Randers Den 24. april,
kl. 10.00-12.30
Dannelse af nye partnerskaber i Randers og omegn
Klyngemøde Struer+, Struer Museum
AFLYST
Den 25. april,
kl. 10.00-12.30
Klyngemøde Sjælland, Midtsjællands Gymnasium, Ringsted afdelingen
Flyttet til ultimo november
Den 27. april,
kl. 13.30-kl. 16.00 
Styrkelse og udvidelse af partnerskaber og foreningen på Sjælland

Partnerskabsmøder og rekvirerede besøg

Løbende, efter behov