Topbanner til undervisningsressourcer

Årsprøve 1a 2012 4/7-7/7: trediverne


Teaser

landliv, byliv, politik, uddannelse,skole, litteratur, udstilling, interview, videoproduktion, Struer, Nazisme, Demokrati


Partnerskab

Struer Statsgymnasium, HF og HHX og Struer Museum

Fag

Dansk, Historie

Årgang og evt. studieretning
Årsprøve 1a 2012 4/7-7/7

Historie/Dansk i samarbejde med Struer Museum.

Projektet indgår i et forsøgsprojekt i Region Midtjylland kaldet INTRFACE, der bl.a. har til formål at bringe museer og skoler i et tættere samarbejde og bruge museerne mere i undervisningen. Se evt. hjemmesiden www.INTRFACE.dk.

 

Prøveformen tager udgangspunkt i prøveformen til studentereksamen i historie:

– Materialet er 10-15 siders ukendt prøvemateriale, der skal have tilknytning til det gennemgåede.

– Forberedelsestiden er til studentereksamen 24 timer, men I får 3 dage, da der også lægges et museumsfagligt- og et danskfagligt aspekt ind (Miniudstilling og videoproduktion)

– Til studentereksamen skal I selv komme med et 10 minutters oplæg om de vigtigste problemstillinger i materialet sammenholdt med det gennemgåede – her erstattes det med en 5-10 minutters videopræsentation, hvor materialets vigtigste problemstillinger fremstilles med inddragelse af relevant supplerende materiale, som I selv finder, eller bruger af det gennemgåede stof i dansk og historie

– Herefter følger en eksamination i form af en dialog mellem gruppen og lærerne og censor om emnet generelt og videoen og udstillingen(Museumsinspektør Jesper Bækgaard er censor)

 

Produkterne indgår i museets sommerudstilling i tidslinjen på følgende måde:

  1. Der stilles et Tv-apparat op på tidslinjen mellem 1930 og 1940, hvor det vil være muligt for gæsterne at se videoerne
  2. Der er plads til at udstille genstande i tilknytning til videoerne i midten af lokalet.

 

  1. Lodtrækning om emnerne foregår fredag den 1/7

 

 
Produktkrav

mundtlig årsprøve med udgangspunkt i en udarbejdet video om det udtrukne emne samt elevernes egen del af en museumsudstilling om trediverne.

Opgaver

Emner fordelt ved lodtrækning, som ved en mundtlig eksamen:

 

 

  1. Livet på landet og i provinsbyen (Struer) i 1930’erne.

 

 

  1. Børns og unges vilkår i 1930’erne.

 

 

  1. Kvindeliv, kønsroller og arbejdsliv i 1930’erne.

 

 

  1. Uddannelse, opdragelse og skolegang i 1930’erne.

 

 

  1. Krise og dagligdag i 1930’erne.

 

 

  1. Kulturliv og politik i 1930’erne.

Museets Materialer

genstande og billeder fra depoterne

Udstillingen udgjorde en del af tidslinjen om Struers historie.
Vejledning af museets personale
Museumsinspektor Jesper Bækgaard fungerede som censor ved årsprøven, der foregik på museet,

Lærerens Materialer

15 sider ulæste tekster i dansk og historie, ligesom ved mundtlig eksamen i historie.

Eleverne bidrog selv med relevant materiale fra familiernes gemmer til udstillingen

GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

19. juni 2017