Topbanner til undervisningsressourcer

At afkode et museum - ikke afvise det


Teaser

Hvordan kan vi fremme elevernes egne interesse i at gå på museum? Vi prøver med  at lære at afkode udstillinger således at eleverne selv kan bedre navigerer i dem  selvstændigt. Dette sker dels hjem og dels på studierejse.


Partnerskab

Ikke oplyst

Fag

Dansk, Engelsk, Historie, Mediefag

Årgang og evt. studieretning
kommer om lidt
Produktkrav

reportager fra eleverne fra besøgene - se opgaver

Opgaver

Hver klasse fik til opgave, at dække følgende opgaver gruppevis:

1. Hvordan var dagen?
2. Anmelde udstillingen
3. Gennemgå hvilke spørgsmål man som klasse skulle have med til at forstå og anmelde en anden udstilling.
3. Evaluere dagens faglig resultat.
Produkterne kunne være i mange forskellige former men dog digitalt.

Museets Materialer

Århus Bymuseums faste udstilling, samt” Landsudstillingen 1909″ udstillingen.

3.a. “Coprpus Culturae  ” udstillingen .  http://www.bymuseet.dk/index.php?option=com_events&task=view_detail&Itemid=26&agid=192&bar=1&lang=da

Skitser og planer for udstillingerne

Lærerens Materialer

Avis omtale af Landsudstillingen 1909 – både den oprindelige og Århus Bymuseums jubilæets udstilling.

Kapitel 3 af xxx – “om at læse et museum”
forskelligt stof til studierejser i London, Sarajevo og Rom

GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

17. juni 2017