Topbanner til undervisningsressourcer

At performe om døden i en udstilling


Teaser

Hvordan får man unge til at engagere sig i og performe i en udstilling om døden, mens museumsgæster ser på?


Partnerskab

Randers Statsskole og Museum Østjylland

Fag

Dramatik

Årgang og evt. studieretning
Holdene arbejder med temaet “Vanitas” eller “mødet med døden” og fremstillingsformerne Performanceteater og Site Specifik.

Forberedelsen hjemme på skolerne omfatter dels praktisk og analytisk arbejde med montage, Verfremdung og desorientering dels symbolanalyse af Vanitas-billeder og arbejde med biografier, som museet har sendt os. Der læses om performanceteater (se materialer).

På en flexdag arbejder holdene og deres lærere fra kl. 8:00-15:00 i en praktisk og teoretisk workshop ledet af en performancekunstner og en museumsformidler.

Afslutningen er, at holdene i grupper performer over temaet Vanitas i KHM´s udstilling, mens publikum er de museumsgæster, der tilfældigvis er på besøg.
Produktkrav

Performance i KHM´s udstilling "Møde med døden"

Opgaver

Medbring genstande der associerer Vanitas. Medbring hvide toppe, t-shirts. (se Performerens uv-forløb). Find en ting i udstillingen du vil fortælle om.


Museets Materialer


Lærerens Materialer

Kompendium om performanceteater (se materialer). Klip fra Youtube.com, Hotel Proformas: Snehvides billeder (klip)


Galleri

Dramaelev fra Randers Statsskole gennemfører
sin performance om døden på Kulturhistorisk
Museum Randers.

Nedenfor er flere billeder med elevers per-
formances:Andre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

19. juni 2017