Topbanner til undervisningsressourcer

Ballistik og Bunkere


Teaser

Et forløb hvor vi var ude opmåle bunkere, beregnede skudfelter, fik indblik i den menige tyske soldats dagligdag, snakkede med en førende bunkersspecialist (og spiste madpakker i hans sommerhus).


Partnerskab

Vestjysk Gymnasium Tarm og HF og Ringkøbing-Skjern Museum

Fag

Historie, Matematik

Årgang og evt. studieretning
Der var tale om et AT-forløb der blev afviklet i uge 15 2013.
I ugen op til fik klassen en hurtig gennemgang af 2. verdenskrigs forløb og besættelsen set fra et tysk og et dansk perspektiv.I selve AT-ugen blev afviklet efter følgende plan:

Mandag 1-6 lektion: Historie. Bunkersbyggeriet belyst ved videomateriale, skriftlige kilder og Bent Baagø Anthonisens redegørelse

Tirsdag
hele dagen: Ekskursion med deltagelse af Peter Carstensen fra museet og Bent Baagø Anthonisen.
Stauning Kanonbatteriet. – Rundvisning PC + opmåling af bunkere
Ringkøbing Saalfelds Bunker – Rundvisning BBA
Houvig Kryle og Ringelnatter (og Bents sommerhus) – Rundvisning BBA + opmåling af bunkere

  •  Fokuspunkter for dagen var:

    Opmåling af skydeskår

  • Overslagsregning
  •  Indsamling af billedmateriale til Screencasts
  •  Tage noter

Onsdag:
Udarbejde problemformuleringer

Torsdag:
Synopser – afleveres elektronisk

Fredag:
1-6 Udarbejde screencast.
7-11 lektion: showtime og evaluering. Peter Carstensen fra museet deltog.

En mere udspecificeret beskrivelse er blevet udarbejdet efter at forløbet er blevet gennemført flere gange:

Læringsforudsætninger: 
– Eleverne skal have kendskab til forløbet i 2.verdenskrig set fra et tysk og et dansk
perspektiv. Eleverne skal også have et kendskab til overslagsregning samt generelt
matematisk forståelse.
Rammefaktorer:
– Forløbet er planlagt i en AT-uge, hvilket var udgangspunktet for de læreprocesser, eleverne
skulle igennem.
– Eleverne skulle ud fra emnet selv udarbejde problemstillinger til det videre arbejde.
Produktkravet til eleverne var et screencast på cirka 5 minutter.
Mål
– Forløbet tager udgangspunkt i mål fra AT-forløb, historie og matematik B. Følgende pinde
indgik i forløbet:
– Mål for AT-forløb
– Historiefaglige mål
– Matematikfaglige mål (Matematik B)
o Tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder
o Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette
grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge
resultatet heraf
o Perspektivere sagen
o Vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i
forhold til den konkrete sag
o Demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære
videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.
o Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til
eksempler på brug af historien
o Formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem.
o Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder,
herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks
problemstilling
o Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske,
videnskabelige og kulturelle udvikling
Indhold:
– Mandag (6 lektioner): Historie. Bunkersbyggeriet belyst ved videomateriale, skriftlige kilder
og Bent Baagø Anthonisens redegørelse.
– Tirsdag (hele dagen): Ekskursion med deltagelse af Peter Carstensen fra museet og Bent
Baagø Anthonisens. Turen gik til:
– Fokus punkter for dagen:
o Stauning Kanonbatteri – Rundvisning af PC + opmåling af bunkere
o Ringkøbing Saalfelds Bunker – Rundvisning BBA
o Houvig Kryle og Ringelnatter – Rundvisning BBA + opmåling af bunkere
o Opmåling af skydeskår
o Overslagsregning
o Indsamling af billedmateriale til Screencasts
o Tage notater
– Onsdag (6 lektioner): Udarbejde problemformulering
– Torsdag (6 lektioner): Synopser
– Fredag (11 lektioner): lektion 1-6: Udarbejde Screencast. Lektion 7-11: Showtime og
evaluering. Peter Carstensen fra museet deltog.
Læreprocessen:
– Eleverne skulle igennem deres synopse og Screencast vise den læreringsproces, der har
fundet sted. Løbende diskussioner med rundvisere og lærere samt elevernes egne notater
medvirkede til en refleksion over elevernes forståelse af emnet Ballistik og bunkere.
Evaluering:
– Eleverne præsenterede deres Screencast og synopser for Peter Carstensen, lærere og
klassen. Efterfølgende var der en dialog omkring opbygning af forløbet og ugen.Produktkrav

Screencast ca. 5 minutter.

Opgaver

Eleverne definerede selv deres problemstillinger under det overordnede emne.


Museets Materialer

Saalfelds Bunker – udstilling på Ringkøbing Museum


Lærerens Materialer

Anthonisen, Bent Baagø: Fæstningsværker fa Nymindegab til Thyborøn. Ringkøbing 2011

Frederiksen, Peter: Det tredje rige. Fællesskab og forbrydelse. Systime 2004

DVD: Bunkerne i Vestjylland. TV Midt Vest.

DVD: Danmarks historie 1939-42. I krigens skygge. Substanz.

Avisartikler om Saalfelds bunker

Lomholt, Orbit, MAT C


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

17. juni 2017