Topbanner til undervisningsressourcer

Bygningens fortælling - fra Aristoteles til Carl Petersen


Teaser

Et forløb, der især handler om at sammenligne Carl Petersens æstetik med Aristoteles og antikkens indflydelse på nyklassicismen med udgangspunkt i Faaborg museum og Carl Pedersens egne foredrag.


Partnerskab

VUC Fyn og Faaborg Museum PARTNERSKABET ER IKKE LÆNGERE AKTIVT.

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning
På første undervisningsdag 23 indledes med en introduktion af billedkunst generelt og det kommende projekt på Faaborg museum, hvor kursisterne hurtigt vises rundt i hele museet incl. samtids udstillingen . Samtidig introduceres de til forskellige kunstneriske fremtrædelsesformer: maleri, akvarel, tegning, skulptur og installation, samt forskellige gengivelsesstrategier.

 

Alle henvisninger med grøn skrift findes på INTRFACE

 Dato
Underviser
Mødested
lektion Opgave Formål

 

30. august
Kirsten

Glamsbjerg

Kort lærergennemgang ud fra udvalgte billeder i Tina Anette Madsen (Tina):   vitalismen.ppt Faaborg Museum  og – Farvelære  afsnit 11 til 11.2.3 i Kirsten Kampp (Kirsten): Flexmateriale til HF Materialebasen cfv Billedkunst

Skal læses til næste lektion:

Farvelære  afsnit 11 til 11.2.3 i Kirsten Kampp (Kirsten): Flexmateriale til HF Materialebasen cfv Billedkunst

Arkitekturanalysemodel

Af Eiler Lautrup, EMU.dk  http://www.emu.dk/gym/fag/bk/

http://www.emu.dk/gym/fag/bk/fagomraader/arkitektur/arkitekturtekst.pdf

Kan læses:

Om arkitektur – teori og analyse af Lise Laursen http://www.emu.dk/gym/fag/bk/

http://www.emu.dk/gym/fag/bk/fagomraader/arkitektur/el_arkitekturanalyse_model.pdf

 

Skal: Kursister laver farvelære øvelser uf fra Itten og Goethe med at blande skala fra primære over til sekundære og herudfra blande de  komplementære farveblandinger

Samt en lille hurtig livsfortælling som parafrase til

Kan: laver henholdsvis Ittens farvecirkel og Goethes farvecirkel og farvetrekanttrekant

Med udgangspunkt i introduktion til mere bevidst at opleve og registrere farver, gengivelsesstrategier og arkitektur arbejdes der praktisk/teoretisk og mundtligt/visuelt  med farver, farveblandinger og deres samspil med omgivelserne samt farvepsykologi

 

 

6. september

Tina

Faaborg Museum

Rundvisning om museumsbygningens arkitektur og historien om museet i dialog med klassen

Skal læses til næste lektion:

http://www.faaborgmuseum.dk

https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub;jsessionid=E136686EABD19772BA4840F7629A3D7E?bygning=11146103

http://www.theacropolismuseum.gr/en/content/archaic-colors-1

Husk at scrolle ned til filmen

Kan læses:

Faaborg Museum, Hvordan ser det ud i dag – 70 år efter?, tidsskrift, TEGL 4, 1983.

Om arkitektur – teori og analyse af Lise Laursen

http://www.emu.dk/gym/fag/bk/

http://www.emu.dk/gym/fag/bk/fagomraader/arkitektur/el_arkitekturanalyse_model.pdf

Skal: Tinas rundvisning fotoregistreres

Der medbringes 2 kameraer, som cirkulere blandt jer.

Alle foto uploades på vores fælles kommunikations- platform

Fotoregistrering af detaljer gennem Faaborg Museum

 

En indføring i arkitekturanalyse, hvor kursister gradvis bliver i stand til selv at bruge nye termer, så som

Tilblivelse

Hovedide

Funktion: utilitas

Konstruktion: Firmitas

Udtryk: æstetik, venustas

 

13. september

Tina og Kirsten

Glamsbjerg

1Tina holder oplæg, hvorefter Kirsten sammen med kursisterne Faaborg Museum og Carl Pedersens Farver.ppt, Tina  om museet med plantegning, grundplan, personen Carl Petersen, CP’s farver på museet (dybdefarver), reference til antikkens klassicisme.

2 Kirsten hjælper med at lave en udstillingsplanche med antikkens farver og Carl Petersens

Skal læses til næste lektion:

Tina a. Madsen: Faaborg Museum og Carl Pedersens Farver.ppt, Faaborg Museum

Tina a. Madsen: Carl Petersen og Faaborg Museum.doc,

Arkitekt Carl Petersens foredrag om farver. Findes nederst på
http://da.wikipedia.org/wiki/Carl_Petersen_(arkitekt)

 

Fælles planche om antikkens farver ud fra folder fra The Acropolis Museum

– og farveprøver fra klassen

En indføring i arkitekturanalyse, hvor kursister gradvis bliver i stand til selv at bruge nye termer,

Fokus: stil og farver

20. Kirstenseptember: opsamling om farver.

Med .ppt af malerier af kunstnere nævnt i Carl Petersens Foredrag om farver og fundet på internet

Derefter grundlæggende arkitektur, Thorvaldens Museums arkitektur uf fra

http://tilbygningen.dk/studiesalen/artikel/144
Skal læses til næste lektion:
http://tilbygningen.dk/studiesalen/artikel/144
Kan læses til næste lektion:

Carl Pedersens foredrag om Stoflighed. Findes nederst på
http://da.wikipedia.org/wiki/Carl_Petersen_(arkitekt)

 

Sammen med Kirsten laves en A0 planche af farveprøver, som sammenstilles med A Day at The Acropolis Museum, Archaic  Colors, Acropolis Museum og Faaborg Museums farver. Fokus: stil og farver,

farvelære

27. september:

Kirsten

Glamsbjerg

Grundlæggende arkitektur fortsat  – oldtidens to store kulturer især Partenon og  Panteon – samt nyklassicisme,

Aristoteles æstetik og Carl Petersens .ppt af Kirsten Kampp.

Skal læses til næste lektion:

Aristoteles æstetik og Carl Petersens .ppt af Kirsten Kampp

http://www.dac.dk/da/dac-learning/netundervisning/arksite-plus-1/arkitekturhistorie-1/ om antikken og klassisismen

Kan læses til næste lektion:

Carl Pedersens foredrag om Modsætninger. Findes nederst på
http://da.wikipedia.org/wiki/Carl_Petersen_(arkitekt

 

 

 

Sammen med Kirsten sammensættes Kirstens detaljefotos fra Akropolis og et af Panteon i Rom komparativt med kursisters detaljefotos af Faaborg Museum

Samt grundplaner af Partheon og Faaborg Museum

 

En indføring i arkitekturanalyse, med fokus på

Udtryk: æstetik, venustas

 

4. oktober: Faaborg Museum, Tina – Modsætninger og stoflighed i museumsbygningen gennemgås. Kursisterne kan videodokumentere forløb og husets detaljer.

Skal læses til næste lektion:

Arkitekt N F Truelsen og Museumsdirektør S. Thestrup Andersen: og Faaborg Museum, Hvordan ser det ud i dag – 70 år efter?, tidsskrift, TEGL 4, 1983.

Kan læses til næste lektion:

Arkitekt N F Truelsen og Museumsdirektør S. Thestrup Andersen: Restaurering af Faaborg Museum, tidsskrift Arkitekten, 12, 1983

Titlen til kursisternes 2D/3D eksamens-projekter nævnes.

11. oktober: Kirsten

Glamsbjerg

Opsamling af forløb og montage af A0-plancher til udstilling af projekt 8. November på Faaborg Museum

Introduktion til arkitekturmodelmaterialer og scale,

– og Trimble SketchUp

http://www.sketchup.com/intl/en/download/gsumenthankyou.html

http://www.sketchup.com/intl/en/training/videos/new_to_gsu.html

http://www.sketchup.com/intl/en/product/gsup.html

sphere

http://www.youtube.com/watch?v=c931tdOhXFY

Model af The Acropolis Museum samt plantegn

http://www.theacropolismuseum.gr/en/content/museum-floor-plan

2D/3D arkitektur projekt: ’Mit forslag til en udstillingsbygning’

Projektintroduktion bekendtgørelse + vejledningsmateriale EMU

 

At skabe et visuelt udtryk for Carl Petersens æstetik og dele af hans inspirationskilder

At skabe en arkitekturmodel og beskrive, analysere og vurdere model og proces

18. oktober: EFTERÅRS-FERIE
25. oktober: Kirsten Glamsbjerg

Tina

Faaborg Museum

Eksamensprojekt/ arkitekturprojekter fortsættes.

Problemformulering godkendes

Kursister velkomne på museet, hvis inspiration mangles eller ønskes.

At skabe en arkitekturmodel og beskrive, analysere og vurdere model og proces

Fokus: problem-formulering

1. november: Kirsten

Glamsbjerg

Arkitekturprojekter

Tina – pressemeddelse til udstillingsåbning den 8. november.

 

At skabe en arkitekturmodel og beskrive, analysere og vurdere model og proces

Fokus:

2D&3D model

2.- 3. November

Kirsten

Glamsbjerg

projekt-weekend hvor kursister også udveksler links, tips og tricks som eks:

http://matematikhistorie.files.wordpress.com/2011/10/parthenon.png

 

Athen
http://www.klm.com/destinationguide/dk_en/airline-ticket/europe/southern-europe/greece/athens/thingstodo.htm

 

http://historienet.dk/personer/aristoteles-filosofiens-mester

 

http://kremerpigments.com/shopus/index.php?cat=01&lang=ENG&product=14280

 

http://www.bygningskultur.dk/Menu/Aktuelt/Temaer/Bedre+Byggeskik/Baggrund/Carl+Petersen%3a+Farver/Flere+sider/Farver+%2310

 

http://matematikhistorie.wordpress.com/2011/10/13/graeske-forhold-ikke-alle-forhold-er-gyldne/

http://thefineartsstudio.co.za/?page_id=34

Der laves et par A0plancher med skitser som  et par eksempler på eksamensprojektforløb Færdiggørelse af projekt
8. november: Udstillingsåbning kl. 15:00. Faaborg Museum, Kirsten K og Tina – kursister kommer kl. 14:00, arkitektur projekter kurateres i café og Billedhuggersal.

Udstillingsåbning kl. 15:00. Med inviterede gæster og Tale af Lene Bjerre, Tina og Kirsten med kursister, som samtidig evaluerer forløbet.

Museets frivillige serverer kaffe, sodavand og hjemmebag.

Under ferniseringen fremlægger kursister projektet for besøgende.

En udstilling på Faaborg Museum af modeller og plancher af proces med titlenBygningens fortælling – fra Aristoteles til Carl Petersen

 

Kuratering, fernisering og

evaluering

 

 
Produktkrav

En udstilling

Opgaver

Bygningen og udstillinger


Museets Materialer

se ovenfor


Lærerens Materialer

se ovenfor


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

17. juni 2017