Topbanner til undervisningsressourcer

Da Viborg blev moderne


Teaser

Eleverne i en 2.g klasse på Viborg Tekniske Gymnasium (htx) skulle i fagene dansk og teknologihistorie arbejde med emnet industrialisering og det moderne gennembrud med fokus på Viborgs egen udvikling og historie.
Omdrejningspunktet var Danmarks første bil, Brems-bilen, som står på Viborg Stiftsmuseum.

Eleverne skulle opbygge en udstilling om industrialiseringen og Brems-bilen under overskriften “Da Viborg blev moderne”, som blev indviet ved en festlig fernisering på museet.

Se reklamefilm for Bremsbilen her: http://www.youtube.com/watch?v=j9-LuMGqLMs


Partnerskab

Ikke oplyst

Fag

Dansk, Teknologihistorie

Årgang og evt. studieretning
 

Hele forløbet foregik i Viborg Stiftsmuseums lokaler.

Forløbet startede med introduktion til museernes rolle i samfundet. Eleverne blev præsenteret for de forskellige funktioner på Viborg Stiftsmuseum: Arkivet, konservatoren, arkæologerne, administrationen/pr-afdelingen, udstillingstilrettelæggerne og registreringen/magasinet. Introduktionen foregik over 2 halve skoledage.

Eleverne fik en introduktion til perioden af lærerne. Den omhandlede de politiske og samfundsøkonomiske forandringer i sidste halvdel af 1800-tallet, samt problemstillinger som fx sociale forhold, kvindens stilling og religion, der blev sat til debat i tidens kunst og litteratur.
Desuden blev eleverne undervist i at skrive udstillingstekster og filmproduktion.

Herefter blev klassen inddelt i 6 teams, som fik hver sin opgave i forberedelsen af udstillingen:
– Presseteam (PR-arbejde for udstillingen, finde sponsorer mv.)
– Udstillingsteam, Brems-bilen (udvælge arkivalier og fortælle historien om Brems-bilen)
– Udstillingsteam, Viborg (udvælge arkivalier, der fortæller historien om Viborg omkring år 1900)
– Reklamefilmsteam (reklamefilm for Brems-bilen)
– Videoteam, Brems-bilens historie
– Videoteam, tilblivelsen af udstillingen “Da Viborg blev moderne”

Efterfølgende arbejdede eleverne i deres teams med vejledning fra museets medarbejdere og lærerne.

Forberedelsen af udstillingen og ferniseringen strakte sig over 10 moduler á 90 minutter.
Produktkrav
Udstillingen “Da Viborg blev moderne”, reklamefilm for Brems-bilen, film om Brems-bilens historie, dokumentationsfilm om processen, udstillingsplakat og reklamemateriale for udstillingen.
Produktkrav

Udstillingen "Da Viborg blev moderne", reklamefilm for Brems-bilen, film om Brems-bilens historie, dokumentationsfilm om processen, udstillingsplakat og reklamemateriale for udstillingen.

Opgaver

 

Gruppe A

•     Udvælge temaer og materialer til udstillingen om Brems-bilen.

 

•     Skrive tematekster og billedtekster til udstillingen

På baggrund af indholdet i mappen skal I overveje, hvordan I  vil formidle historien om Brems­

bilen. I  kan blandt andet inddrage følgende overvejelser:

 

•     Hvilken sammenhæng er der mellem jeres temaer?

 

•     Hvordan skal forholdet væremellem billeder og arkivalier?

 

•     Hvordan præsenterer man bedst materialet i  rammerne?

Efterfølgende skal I med udgangspunkt i jeres viden om nyhedstrekantmodellen skrive tematekster til temarammerne og forklarende

tekster/billedtekster til det udstillede materiale.

Undervejs skal I koordinere med det andet udstillingsteam, så udstillingen fremstår som en helhed herunder:

•     blive enige om et samlet layout – dette kan potentielt også koordineres med presseteamet

 

•     fordele udstillingspladsen imellem jer i foredragssalcn

Gruppe B

•     Layoute  en udstillingsplakat i Microsoft Publisher.

 

•     Udarbejde en pressemeddelelse til offentligheden.

 

•     Skrive, designe og udsende  en invitation til udstillingen.

 

•     Valgfri opgave: event eller andet fx på Hjultorvet.


Deadlines og ressourcer

 

•     Inden I går i  gang  med opgaverne skal I beslutte, hvordan  I  vil anvende gruppens ressourcer.

 

Vil det være  bedst at dele opgaverne mellem  jer, så nogle  får ansvaret for plakat,  imens andre  tager  fat på pressemeddelelse og invitation?

 

•     I projektmappen finder  I  eksempler på  plakater, pressemeddelelser, invitationer m.m.

Gruppe C

•      Præsentere en film om  produktionen af Bremsbilen. (Se mappen).

Gruppe D

•     Producere en film om  tilblivelsen af jeres  udstilling “Da  Viborg  blev moderne”

 

•     Inden I går i gang  med opgaverne skal I beslutte, hvordan I vil anvende gruppens ressourcer.

 

Hvordan  vil det være  bedst  at dele opgaver mellem  jer?

 

•     I projektmappen findes materiale, I måske  kan bruge.

Gruppe E

 

•     I opbygger en udstilling, der har byens forandring og industrialisering af produktionen som temaer.

 

•     Et deltema kan være, at I udvælger billeder, hvormed I viser forandringer i  bybilledet som følge af industrialiseringen 1890-1920.

 

•       Et andet tema kan vise udviklingen fra håndværk til industriproduktion med fabriksdrift, arbejdsdeling, teknologi, arbejdsforhold osv.

 

Hoved- og billedtekster skal lede publikum på sporet af jeres budskaber i udstillingen.

 

På baggrund af fotos og genstande skal I overveje, hvordan I vil formidle historien om “Da

Viborg blev moderne”.  I kan blandt andet overveje:

 

•     Hvilken sammenhæng er der mellem jeres temaer?

•     Hvordan skal forholdet være mellem billeder og tekst?

•     Hvordan præsenterer man bedst billederne i  rammer?

 

 

Efterfølgende skal I med udgangspunkt i jeres viden om nyhedstrekanten skrive tematekster til temarammerne og forklarende tekster/billedtekster til det udstillede materiale.

 

Undervejs skal l  koordinere med det andet udstillingsteam, så udstillingen fremstår som en helhed herunder:

 

•     Blive enige om et samlet layout –  dette kan eventuelt også koordineres med presseteamet.

•     Fordele udstillingspladsen imellem jer i foredragssalen


Museets Materialer

Arkivalier:
Brems’ Motorvogn
Cykeldele
Emaljeskilt fra Jakob Brems forretning
Cykelemblem: ”Brems cykler Viborg-Koling”
Pengeskab
Cykel
Transmissions-system
Motor til transmissions-systemet
Brems’ tegninger
Aviser årg. 1900
Værktøj, maskiner
Søm, skruer m.m.
Filebænk med skruetvinge
Fotografier
Leksika om Viborg

Ole Strandgaard: Museumsbogen, Hikuin, 2010. Kap. 13: Skriften på væggen


Lærerens Materialer

PowerPoint om perioden udarbejdet af lærerne i dansk og teknologihistorie
Danskdelen var udformet på baggrund af Jørn Jacobsen og Conni Paldam: De moderne gennembrud 1870-1914. Systime, 2011.

Dansk:
Forord til Kulturministeriets Kulturkanon, Politikens Forlag, 2006.
Johs. V. Jensen: uddrag af: Maskinerne. 1900.
Georg Brandes: Indledning til Emigrantlitteraturen, 1871.
Hans Veirup: Klart og enkelt – Kort og godt. Sproglige råd til den fagmand, der skriver til gud og hvermand. Systime, 1998. S. 21-27.
Gitte Horsbøl m.fl.: Den iscenesatte virkelighed. Fra nyheder til reality. Systime, 2004. S. 11-25.

Teknologihistorie:
Keld Nielsen m.fl.: Skruen uden ende. Den vestlige teknologis historie. Nyt Teknisk Forlag, 2005. Kap. 4-6.
Film: De skabte Danmark. Bonden og fabrikanten. DR.


Galleri

Det kommerAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017