Topbanner til undervisningsressourcer

Den industrielle revolution i Horsens – med fokus på den teknologiske udvikling.


Teaser

Problemformulering: Hvordan skaffede man de nødvendige ressourcer (vand, el og varme) under den industrielle revolution i Horsens og i årene herefter, og hvilken betydning fik anvendelsen af disse ressourcer for levevilkårene i Horsens?

 


Partnerskab

Horsens Gymnasium og Danmarks Industrimuseum

Fag

Dansk, Fysik, Historie, Kemi

Årgang og evt. studieretning
Deltagende fag: Historie v. Erik Foldby (EF), fysik og kemi v. Janne Gjerløv (JG) og Rasmus Østergaard (RØ) og dansk v. Henriette Andersen (An).

 

Problemformulering: Hvordan fik man fat i (?) sine ressourcer (vand, el og varme) under den industrielle revolution i Horsens og i årene herefter, og hvilken betydning fik anvendelsen af disse ressourcer for levevilkårene i Horsens?

 

Emner:

  1. Dampmaskinens virkemåde og betydning for fabrikkernes produktion.
  2. Kampen mellem jævn- og vekselstrømsværker, og hvad er strøm?
  3. Udviklingen af motoren.
  4. Vandværker i Horsens: Hvilken betydning har de?
  5. Drikkevand i Horsens …..
  6. Fabriksproduktion i Horsens – Præsentation af en fabrik (?)
  7. Arbejderboliger under den industrielle revolution(?)
  8. Sociale levevilkår under den industrielle revolution(?)
  9. Socialdemokratiet og Fagbevægelsen i Horsens (?)

 

Fagligt fokus i dette forløb:

 

I historie: Den industrielle revolution i Horsens ca. 1870-1900 (?), herunder politiske, økonomiske og sociale forhold.

 

I fysik: Dampmaskinens udvikling, kraftværker i Horsens – kampen mellem jævn- og vekselstrøm, vandkraftværker.

 

I kemi: Elektrokemi – batterier.

 

I dansk: Det sproglige stofområde: Layout og journalistisk sprog med henblik på at udarbejde udstillingsplancher.

 

Produkt: Grupperne skal udarbejde udstillingsplancher, der skal præsenteres både skriftligt og mundtligt på en udstilling på Industrimuseet torsdag d. 31. marts 2011 kl. 16.00, hvor klassens lærere, forældre, søskende og andre interesserede bliver inviterede.

 

Arbejdsformer: Klasseundervisning, Projektarbejde.
Produktkrav

Plancher og mundtlig fremlæggelse på museet.

Opgaver

Fernisering torsdag d. 31. marts kl. 16.00 på Industrimuseet.

 

Evaluering:

Hver gruppe får af sine faglærere en skriftlig evaluering af sit produkt og sin præsentation på ferniseringen d. 31. marts.

 

I vurderingen indgår bl.a.:

–         Det faglige indhold: At det valgte område præsenteres fagligt korrekt.

–         Den skriftlige formidling/Udstillingsplanchen: At det valgte område præsenteres appetitvækkende og tilgængeligt – målgruppen taget i betragtning: Layout, tekst, ord, billeder og illustrationer.

–         Den mundtlige formidling på ferniseringen: At gruppen hensigtsmæssigt formidler sine resultater og sit arbejde for de inviterede gæster.


Museets Materialer


Lærerens Materialer


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017