Topbanner til undervisningsressourcer

Det er ikke din skyld!


Teaser

Kvindemuseet  i Århus åbnede i efterårsferien 2010 dørene for en særudstilling med titlen ”Det er ikke din skyld”.  Udstillingen handlede om overgreb og voldtægt – et alvorligt og tabubelagt emne.

Udstillingen skulle bl.a. henvende til unge og derfor kontaktede Kvindemuseet sig allerede i foråret 2010 til vores skole med henblik på at lade nogle elever arbejde i en workshop og bidrage til udstillingen. Men hvordan laver man en udstilling om voldtægt?


Partnerskab

Marselisborg Gymnasium og Kvindemuseet

Fag

Historie

Årgang og evt. studieretning
I uge 34 og 35 2010 arbejdede 1se1 i fagene billedkunst og historie i workshop med billedkunstnerne Tanja Nellemann Poulsen og Grete Aagaard. Resultatet blev en ruminstallation, der indgik i udstillingen. Vi var med i alle faser af værkets tilblivelse. Efter diverse input (film, artikler, case-stories, sange m.m.) blev der lavet brainstorms, ideer blev præciseret og bearbejdet for endelig at blive omsat til et visuelt værk, der kort fortalt bestod af en tapetseret væg med forskellige små tekster og udsagn. Bogstaverne blev beklædt med samme tapet, som væggen. Vores tekst gik altså i ét med tapetet og skulle ses fra bestemte vinkler for at den kunne læses. På billedet er vi i gang med at sætte bogstaver på den tapetserede væg.

I udstillingen indgik  også en historisk tidslinje, som vi har bidraget til. Tidslinjen viste bl.a. hvorledes voldtægt og overgreb historisk set og aktuelt er blevet brugt i krigsstrategier. Den gav også et kig ind i retshistorien og voldtægtsofres retstilling gennem tiderne.

Konkret bidrog historie med et historisk blik på køn generelt, der viste eleverne at køn er en historisk konstuktion og dermed foranderlig i tid og rum. En konstruktion der er forskelligt italesat til forskellige tider, men til alle tider en slagmark for magtmanifestationer.

I et lille rum stod to stole, hvor publikum kunne sætte sig og høre forskellige stemmer. Vi hørte politiet, gerningsmanden, offeret, pårørende og folk fra gaden, der udtalte sig om en voldtægtssag.  Det var elever fra klassen, der lagde stemmer til lydoptagelserne.

Det var spændende at arbejde med et emne på den måde og at være med til at lave en ”rigtig” udstilling.  Selvom vi kun var en del af et større team, så gav vi et væsentligt bidrag og det var en meget lærerig oplevelse at være medansvarlige for et værk, der skulle indgå i en ”rigtig” museumsudstilling .

Dette undervisningsforløb tog afsæt i en af museets særudstillinger og derfor er det ikke et undervisningsforløb, der direkte kan anvendes af andre klasser. Men ideen om at lade elever bidrage til opbygningen af særudstillinger, er efter vores opfattelse til stor gavn for både uddannelsesinstitution og museum. Eleverne får et kig ind i en ukendt museumsverden (hvordan laver man en ”rigtig” udstilling?) og museet får en vigtig og inspirerende dialog med et ungt publikum. Kvindemuseet havde gjort brug af Huskunstnerordningen (Statens Kunstråd). Huskunstnerne Tanja Nellemann Poulsen og Grete Aagaard styrede workshoppen og var overordnede tovholdere for projektet. Vi (lærerne) stod dels for den praktiske afvikling i skolens billedkunstlokale og dels for det teoretiske input, der knyttede sig til vores fag (billedkunst og historie)

WORKSHOP – PROGRAM:

NB: FORUD FOR WORKSHOPPEN ER KLASSEN BLEVET UNDERVIST UD FRA DET HISTORISKE MATERIALE I MATRIXGRUPPER MED EFTERFØLGENDE DISKUSSION.

MÅL: AT GØRE ELEVERNE OPMÆRKSOMME PÅ KØNNET SOM EN HISTORISK KONSTRUKTION, DER ER UNDER EVIG FORANDRING – OGSÅ I FORHOLD TIL VOLDTÆGT

DAG 1: INTRODUKTION

Hvem er vi? (Præsentation af lærere og kunstnere og Kvindemuseum)

Se filmen ”Sort høst”  Filmatisering af  romanen  “Fædrene æde druer” af Gustav Wied (Anders Refn 2011)

Casestories

Lave ordpuljer ud fra filmen, artiklerne og casestories. Hvordan sætter vi ord på? Hvordan taler vi om voldtægt/overgreb?

 

DAG 2: ORD

Eleverne vælger 3 ord ud af ordpuljerne/plancherne, som de sætter i forbindelse med voldtægt. Hvilke ord er de vigtigste?

Eleverne  skriver de valgte ord ned på en planche.

  1. runde. Send planchen videre til højre.

Næste gruppe beskriver, hvad de forstår ved de 3 ord og sender videre til gruppen til højre der så beskriver hvad de forstår ved de 3 ord etc. etc.

  1. runde. Når planchen har været hele vejen rundt til hver gruppe, gentages det. Denne gang skal de beskrive ordene igen, men de må IKKE bruge de samme ord til beskrivelse af de 3 ”hovedord”.

De personlige beskrivelser skal omsættes til et mere bredt og generelt udtryk eller opråb. Beskrivelsen kan laves om til en henvendelse eller et spørgsmål eller blot et enkelt ord.

Opsamling:

Vi er nødt til at få snakken i gang om skyld og skam, offentlighed og privathed, synlighed og usynlighed.

 

DAG 3: FIGURER

Tage billeder af hinanden i skolegården- hele kroppen/personen  (husk kamera/mobiltlf. m. kamera)

Kopieres over på transparenter

Tegnes op (vi skal bruge mange overhead-projektorer!)

 

Klippe silhuetter ud og placer foran tapet opklæbet på skumpap

 

 

DAG 4: Besøg på Kvindemuseet.

1: Udstillingsrummet

2: Museets elektroniske undervisningsmateriale

3: Generel snak om emnet/udstillingen med museumsinspektør Merethe Ipsen.

Eleverne deles ind i 3 grupper, der i løbet af vores besøg kommer omkring de tre ovenstående emner.

 

DAG 5-8: FIGURER OG ORD /Praktisk arbejde.

Hver gruppe gruppe har nu valgt en sætning, et digt e.l., der skal overføres til den tapetserede væg. Hvert enkelt bogstav printes ud i nøje udvalgt skrifttype og størrelse og overføres herefter til tapetseret skumpap, der herefter skæres ud med hobbykniv. Til sidst sættesalle bogstaver  op på den tapetserede væg.

Der vælges ét ord, hvor hvert bogstav skal laves i stort 3-dim format. (Eleverne valgte ordet MISTILLID).

Vi får nok kun påbegyndt arbejdet med de store bogstaver. Det er vanskeligt og meget tidskrævende. Det kan færdiggøres af en professionel træskærer – finansieret af Kvindemuseet.

I uge 36: Vores værk transporteres til Kvindemuseet.
Produktkrav

Udstilling

Opgaver

Praktiske opgaver under fremstillingen af udstillingens elementer


Museets Materialer


Lærerens Materialer

Historie:

Cain, Signe Kierkegaard: “Apropos voldtægt: Flydende sex”. In: Weekendavisen d. 05-02-2010
Duedal, Poul: “Krop skal der til…Bidrag til stigmatiseringens historie”. In: Rubicon, nr. 2. årg. 13, 2005, p. 65-66
Klausen, Anne-Mette: “Man slår da kvinder”. In: Forum, d. 15-05-02
Pedersen, Birthe: “Myten om den lykkelige hore”. In: Forum, d. 28-04-2000
Pedersen, Birthe: “En pornostjernes advarsel”. In: Forum, d. 15-06-2000
Reinicke, Kenneth: “Kan mænd komme til at voldtag?” In: Dagbladet Information d. 08-11-04
Reinicke, Kenneth: “Voldtægtens kulturelle dimension”. In: Berlingske Tidende d. 08-11-2000
Wivel, Peter: “Når kroppen bliver slagmarken”. In: Politiken, d. 25-11-08


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

19. juni 2017