Topbanner til undervisningsressourcer

En herskabelig død


Teaser

Med udgangspunkt i den herskabelige død skal forløbet præsentere eleverne for dødens og begravelsens historie samt herregårdenes og adelens betydning gennem historien.  Fokus ligger på Danmark i perioden 1700 til i dag. Sammen med adelens rolle i samfundet, kommer vi også ind på den samfundsmæssige udvikling fra adelsvælde til enevælde og frem til demokratiets indførelse i 1849 og den sociale ligestilling gennem 1900-tallet.


Partnerskab

Paderup Gymnasium og Gl. Estrup Herregårdsmuseet

Fag

Historie

Årgang og evt. studieretning
Forud for forløbet arbejder eleverne med et unikt sæt af herregårdshistoriske kilder, som efterfølgende anvendes til løsning af en række opgaver på selve museet. Under besøget på Gammel Estrup arbejder eleverne med konkrete spor fra fortidens gravkultur blandt adelige i Gammel Estrups kapel, gravsætningen i herregårdsskoven samt Auning Kirke. Eleverne skal afslutningsvis fremstille en ligprædiken som er en herremand værdig.

Fagligt mål: At analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden, forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper.
Produktkrav

Forløbsrelevante opgaver

Opgaver

Kildearbejde og


Museets Materialer

Kildematerialet findes på et Google Drive, der gøres tilgængeligt for underviseren.


Lærerens Materialer

Kildematerialet findes på et Google Drive, der gøres tilgængeligt for underviseren.


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017