Topbanner til undervisningsressourcer

Femø Kvindelejr i mikrohistorisk perspektiv


Teaser

Sommeren 1971 blev Femø befolket af nøgne kvinder og det var ikke solskoldning, der gjorde, at de kaldte sig rødstrømper. Det var deres kamp for kvindernes frigørelse og ligestilling.

Femø Kvindelejr er et lokalt klenodie af nationalhistorisk betydning. I sommerne 2009 og 2010 gennemførte Museum Lolland Falster et stort forskningsprojekt omkring Femø Kvindelejrs historie, der mundede ud i særudstillingen “Femø Kvindelejr”.

Med udgangspunkt i Femø Kvindelejrs mikrohistorie uddrages de almenhistoriske aspekter i køns- og seksualpolitik i perioden 1968-2011. Disse aspekter analyseres, diskuteres og perspektiveres samt formidles.


Partnerskab

Ikke oplyst

Fag

Historie

Årgang og evt. studieretning
Forløbets omfang: 12 klokketimer

Opstart forløb:

Som introduktion læser eleverne s. 6-21 i udstillingskataloget “Femø Kvindelejr”, (Museum Lolland-Falster, 2010).

Lektion 1-4:
Omvisning i udstillingen Femø Kvindelejr (2 timer + evt. 2 timer transport fra Nykøbing Katedralskole og Nakskov Gymnasium). Omvisningen indeholder to temaer:

1968-oprøret:
Her fortælles om ungdomsoprøret i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne, som dannede baggrunden for oprettelsen af Femø Kvindelejr. Vi besøger udstillingens kollektiv og går på gaderne med de demonstrerende rødstrømper. Det hele spejles i kvinderollen fra før 1968 og sættes i perspektiv med ligestillingsproblematikken i dag.

Femø Kvindelejr:
Denne del af omvisningen foregår i museets store udstillingssal, hvor kvindelejren er genskabt. Vi fortæller om etableringen af og formålet med kvindelejren og om hverdagens aktiviteter i lejren. Vi præsenterer også forskellige eksempler på de kvinder, der deltager i lejren og fortæller om den ændring, der er sket i lejrens indhold fra 1971 til i dag.

Herefter fortsættes med to elevaktiviteter. Først et fællesmøde i teltet. Emnet for diskussionen er: Hvad kan vi bruge Femø Kvindelejr og Rødstrømpebevægelsens kvindekamp til i dag? Har bevægelsen og lejren sat sig spor i elevernes hverdag?

Derefter spilles Femø-Spillet, der er udviklet af kvindelejren og giver et lille indtryk af, hvad der foregår på lejren. Spillet afsluttes med en opsamling på, hvilket billede spillet giver af livet på lejren.

Lektion 5 og 6:

Eleverne opdeles i 6 grupper: 2 borgerlige, 2 socialdemokratiske og 2 marxistisk-leninistiske. Med udgangspunkt i litteraturlisten skal eleverne undersøge følgende nyheder: Femø Kvindelejr, Kollektivet Maos lyst, Rødstrømpebevægelsens basisgrupper og debatten omkring fri sex anno 1971.

Lektion 7 og 8:

Tilrettelæggelse af nyhedsudsendelse og paneldebat (argumenter og sprogbrug) herunder udvælgelse af billeder og lydspor (vinkling).

Lektion 9 og 10:

Produktion af nyhedsudsendelse og forberedelse af paneldebat (argumenter og sprogbrug). Produktionen sker via optagelse med mobiltelefon og redigering i Windows Moviemaker på udleveret computer.

Lektion 11 og 12:

Visning af nyhedsudsendelser og afsluttende paneldebat. Perspektiverende diskussion af temaerne i forhold til elevernes egen samtid.
Produktkrav

Moviemaker nyhedsudsendelse anno 1971 samt afsluttende debat mellem repræsentanter fra hhv. borgerlige, socialdemokratiske og marxistisk-leninistiske synvinkler på udvalgte temaer.

Opgaver

Se forløbsbeskrivelse.


Museets Materialer

Femø-spillet


Lærerens Materialer

Udstillingskatalog “Femø Kvindelejr”, (Museum Lolland-Falster, 2010)

Litteraturliste til eleverne:


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017