Topbanner til undervisningsressourcer

Genius Loci - Stedets Ånd.


Teaser

Vi sanser og erfarer verden gennem vores krop.

Et arkitekturforløb om Kunsten, Alvar Aalto og
den sansemæssige erkendelse af verden


Partnerskab

Hasseris Gymnasium og KUNSTEN

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning
Det følgende arkitekturforløb har som overordnet indhold: elevernes aktive møde med Kunsten gennem en stedsanalyse.
Forløbet har både en teoretisk dimension, hvor vi ser på arkitektur som sansemæssig erkendelse af verden og en kreativ dimension, hvor eleverne bruger teorien og stedsanalysen af Kunsten til at skabe et værk: en collage.

Ifølge fænomenologien er sansningen menneskets grundlæggende tilgang til verden.

Alvar Aalto og andre nordiske arkitekter har været eller er inspireret af fænomenologien og arkitekturens samspil med naturen. For Aaltos vedkommende var han som arkitekt repræsentant for en stilren og raffineret modernisme, hvor han brugte samspillet mellem arkitektur og natur i bestræbelserne på at skabe en arkitektur, hvor stofligheden taler direkte til sanserne.
En arkitekt, der er fænomenologisk orienteret skal desuden være lydhør over for stedets iboende kvaliteter, så bygning og sted gensidigt kan tilføre hinanden noget nyt. Arkitekturen skal fortolke stedets mest karakteristiske træk gennem form, rum, materialer og farver så beskuerens opmærksomhed på stedet forstærkes.

Stedsanalyse.
Den norske arkitekt Chr. Norberg-Schulz peger på at man kan finde stedets grundstemning, stedets ånd ved at foretage en stedsanalyse. En stedsanalyse består i at afdække områdets rumstruktur, forholdet mellem horisontale og vertikale retninger og begrænsninger. Se på forholdet mellem himmel og jord, luft og lys? Stedets stemning, rytme og atmosfære. Stedets erindring, dvs. inddrage stedets historiske dimension.

Stedsanalyse af Kunsten.
Så for at lære Kunsten at kende foretager vi i dette undervisningsforløb en stedsanalyse og bruger kroppens sanser.

– Præsentation af opgaven.- Læreroplæg om fænomenologien og begrebet genius loci i forbindelse med arkitektur. Vi ser på forskelligt arkitektur, som kommer ind under det begreb. Aalto, Utzon og Henning Larsen

– Genius Loci og Kunsten / Alvar Aalto.
– Besøg på Kunsten og fotografering af bygning og bygningens omgivelser.
– Vi foretager en stedsanalyse og bruger kroppens sanser. Tag fotos som dokumentation.

For at modvirke at alle fotograferer de samme ting, vil der være følgende fokuspunkter:(to grupper på hvert fokuspunkt)

1) Omgivelser. Rumlig afgrænsning, natur og himmel, stedets erindring.

2) Facader. Facader hele vejen rundt.

3) Materialer og mønstre.

4) Trapper og detaljer.

5) Transparens. Vinduer, lys, ovenlys, spejling.

6) Kunst og kunstpublikum.

Derefter praktisk og teoretisk arbejde med opgaven.
Pia Blendvig 🙂
Produktkrav

Collage i A3 ud fra egne fotos

Opgaver

Opgave: I skal lave en collage ud fra egne udprintede fotos fra Kunsten i relation til det overordnede tema: Genius Loci – stedets ånd.
I collagen skal der være en bevidst komposition og et fokuspunkt, som hver gruppe får. 

Collagen skal være i A3-format.

Arbejdsform: Parvis arbejde 

Collageprojektet skal udstilles på Kunsten midt i december som et led i Intrface- samarbejdet mellem Hasseris Gymnasium og Kunsten.

Collagerne skal desuden ses som en forløber for forårets store arkitekturprojekt.


Museets Materialer

http://www.kunsten.dk/Default.aspx?ID=14

Links om Kunsten og Alvar Aaltos arkitektur.
Else Bülow: Kunst og Alvar Aalto, Nordjyllands Kunstmuseum, 1991

Omvisning på Museet.
Film om Alvar Aalto.


Lærerens Materialer

 

Materiale om arkitekter, der er inspireret af fænomenologien og stedets ånd – Arksiteplus for gymnasieelever:
http://www.arksiteplus.dk/wm142219

Else Bülow: Kunst og Alvar Aalto: Nordjyllands Kunstmuseum, 1991.

Anne Louise Sommer: Arkitektur og design – politikens bog om kunstforståelse- 1995, s. 125-28 om Alvar Aalto.


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

17. juni 2017