Topbanner til undervisningsressourcer

Hvordan formidles historien om industrialiseringen på Danmarks Industrimuseum? (2008-2009)


Teaser

Et almen studieforberedelses forløb hvis ramme er: Hvad kan der læres om industrialiseringen på Danmarks Industrimuseum og hvordan formidles det? Delemner er: Fra håndværk til indusrtri i Danmark, baggrund og årsager til industrialiseringen, hvorledes samfundet og levevilkårene ændres under industrialiseringen, hvordan dampmaskinen virker og hvorfor den satte gang i industrien.


Partnerskab

Horsens Gymnasium og Danmarks Industrimuseum

Fag

Almen studieforberedelse, Dansk, Fysik, Historie, Museologi, Samfundsfag

Årgang og evt. studieretning
Klassetrin: 1.g
Studieretning: Ma A Fy B / Bi B

Deltagende fag: historie, fysik, dansk, samfundsfag, museologi
Timeramme: 16 blokke á 90 minutter

Problemformulering: Hvad kan der læres om industrialiseringen på Industrimuseet og hvordan formidles det?

1)      Fra håndværk til industri i Danmark – specielt med henblik på udviklingen i Horsens.
Hvad er håndværk – industri?
2)      Baggrund for/årsager til industrialiseringen? På landet og i byen – industrialisering og urbanisering
3)      Hvorledes ændredes samfundet og levevilkårene under industrialiseringen? Hvilke former for industri i Horsens?
4)      Hvordan virker dampmaskinen og hvorfor kunne den sætte gang i industrien?
5)      Hvordan formidles/fortælles industriens historie på Industrimuseet?

Klassen inddeles i 6 grupper, som har hver deres rolle. De 6 roller er hhv. to teknikerroller, to mikrohistorikerroller og to makrohistorikerroller:

Teknikere
·         Rolle 1: teknikeren, der formidler viden om dampmaskinen (fysik)
·         Rolle 2: teknikeren, der formidler viden om, hvordan dampmaskinen brugtes
industrielt (fysik, historie)

Mikrohistorikere
·         Rolle 3: lokalhistoriker som formidler historien om industrialiseringen i Horsens
(historie).- Hvilke industrier? – Hvilke fabrikker og produkter?
·         Rolle 4: håndværkergenerationer bedstefar- (voksent) barnebarn, som formidler
fortællingen om udviklingen fra håndværker til industriarbejder (historie,
samfundsfag)

Makrohistorikere
·         Rolle 5: nationalhistoriker, som fortæller “den store historie” om industrialiseringen i
Danmark (historie, samfundsfag)
·         Rolle 6: nationalhistoriker, som fortæller om industrialiseringen og ændringer af det
politiske liv:Nye ideologier, samfundsgrupper, socialister og fagforeninger.

Alle grupper beskæftiger sig med følgende (museologi):
Analyse af det udstillingsafsnit der handler om den historie fra industrialiseringen som hører til gruppens rolle., fx hvordan den dampmaskine, de skal arbejde med i fysik, udstilles. (museumsanalyse, udstillingsprincipper, kommunikationsstrategier).
Vurdering af museets formidling. Hvilken historie har museet valgt at fortælle fra fortiden? Evt. hvordan kan den relateres til nutiden (elevernes eget liv)?
Samtale med museumsmedarbejdere om museumshistorie, museets organisation, museets forpligtelser m.v., fx ud fra udvalgte genstande / udstillingsafsnit.
Inddragelse af museets andre ressourcer – bibliotek, arkivalier, magasin, hjemmeside – i det omfang, at det er relevant.

Input fra fysik

Se hvordan mange typer dampmaskiner fungerer her.
Læs videre om dampmaskinens tid, virkning og brug her
Frichs ventilmaskiner .pdf (6,6 Mb)
Vandvarmekedler .pdf (2,5 Mb)
Fysik plan og produkt .doc (0,0 Mb)

Input fra samfundsfag

Under faget Historie kan du finde sangen Internationale, teksten dertil og et link til en hjemmeside, hvor du kan læse om sangens tilblivelse.
Samfundsfag plan og produkt .doc (0,0 Mb)

Input fra historie

Læs historien om verdens mest kendte sang “Internationale” her.
Lige nedenfor findes teksten til Internationale.
Derunder findes mp3 filer med sangen, først i en kort udgave og så hele sangen.
Teksten til Internationale .doc (0,0 Mb)
Internationale (kort version) .mp3 (1,0 Mb)
Internationale (hele sangen) .mp3 (4,6 Mb)
Historie plan og produkt .doc (0,0 Mb)
Think Global and Act Local af Harry Haue .pdf (0,1 Mb)

Input fra dansk:

Download Audacity Beta 1.3 her
Dansk plan og produkt .doc (0,0 Mb)

Input fra museologi:

Her kan du finde en oversigt over, hvad museologidelen af AT2 forløbet indeholder. De to diasshows giver oplsyninger om hhv. museologi og udstillingsanalyse. Begge filer er tunge og kan tage lang tid at åbne.
Udstillingsanalyse .pps (5,2 Mb)
Hvad er museologi? .pps (3,5 Mb)
Museologi plan og produkt .doc (0,0 Mb)
Efterbehandling af det museologiske AT2 .doc (0,0 Mb)

 
Produktkrav

Produkt: podcast som formidler en udstilling eller en genstand på museet. Derudover kan der bruges andre formidlingsmetoder, hvis det er hensigtsmæssigt

Opgaver

Se forneden i Forløbsbeskrivelsen. Her findes opgaverne som en del af hvert fags Input.


Museets Materialer

Opfindelsernes Bog Bd. 3 E. Wolftson (red.): Danmarks industrielle udvikling. W. Marstrand (red.): Teknikens Vidunderland. P. la Cour og H. Holst: Menneskeåndens sejre. Opfindelsernes historie i omrids. J. A. Bender:Opfindelser fra oldtid til nutid. H. Grelle: Under de røde faner. N. P. Rasmussens Træskofabrik i Nykøbing Falster. Rapport og dokumentation fra Industrimuseet. A. Kristensen: Af træskoens og træskomagerens saga. K. D. Larsen: Træskomageriet i Midjylland. Fra landbohåndværk til industri. Horsens vejvisere årg. 1887, 1905/6 og 1917. J. Juhler Hansen: Fra Møller & Jochumsen til M&J Industries. J. Juhler Hansen: Energi Horsens i 100 år. Brian Wiborg: Industribyen Horsens. Fabrik & Bolig 2008.

Prøv at se Kulturarvsstyrelsens nye subsite om de 25 nationale industriminder www.kulturarv.dk/25fantastiske.dk


Lærerens Materialer

Se forneden i Forløbsbeskrivelsen. Her findes lærernes materialer som en del af hvert fags Input.


Galleri

Via dette link kan du:
– se billeder fra museumslederens besøg hos 1.e på gymnasiet
– se billeder fra klassens mange besøg på Danmarks Industrimuseum

Her kan du lytte til gruppernes podcasts:

Jens og Julie fra 1.e fortæller om deres oplevelse af det almen studieforberedelsesforløb, som lærerne fra Horsens Gymnasium og museumskollegerne fra Industrimuseet samarbejdede om at udvikle og gennemføre


Museumsleder Ole Puggaard på besøg hos 1.e på Horsens
Gymnasium. Her i samtale med Nema, Christina og Jens om
et par mamalukker, som han havde taget med fra museet.

Rasmus og Jens rører ved en af museumsgenstandene i
Maskinhallen på Industrimuseet, hvor maskinerne står frit
fremme, så gæsterne kan få en hands-on oplevelse.

Asvini prøver at stå på et par træskobunde, som optakt til
catwalken. (se videoen!)

Den dag gruppernes podcasts skulle lyttes igennem og
vurderes. (se en kort video!)Andre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

17. juni 2017