Topbanner til undervisningsressourcer

Hvordan formidles industrialiseringen til en 4.klasse?


Teaser

Formålet er at formidle til en 4. klasse, hvordan dampmaskinen virker og hvilken betydning den havde for samfundsudviklingen. Forløbet tager udgangspunkt i dampmaskinen og hvordan den bruges i industriel sammenhæng og hvilken betydning denne industrielle udvikling får for levevilkårene og samfundet generelt.

Fra træskomagerens tælgehest til træskokopimaskinen, fra hestevognen på de hullede veje til lastbilen på asfsaltvejen, fra at leve på landet til et liv i byen er blandt emnerne, som eleverne formidlede om.


Partnerskab

Horsens Gymnasium og Danmarks Industrimuseum

Fag

Fysik, Historie

Årgang og evt. studieretning
klassetrin: 1g
Fag: fy C/ hi A

klassen blev inddelt i 6 grupper, som fik en af de seks nedenstående opgaver ( se under opgaver). De skulle nu formidle deres opgave på 7-8 min. med udgangspunkt i en museumsgenstand eller udstilling. Eleverne skulle selv lave en evaluering af deres oplæg til 4.klassen.
Produktkrav

Mundtlig formidling til en 4. klasse

Opgaver

Gruppe 1: teknikeren, der formidler viden om dampmaskinen

Gruppe 2: teknikeren, der formidler viden om, hvordan dampmaskinen brugtes industrielt

Gruppe 3: lokalhistoriker som formidler historien om industrialiseringen i Horsens
– Hvilke industrier? – Hvilke fabrikker og produkter?
Gruppe 4: håndværkergenerationer bedstefar- (voksent) barnebarn, som formidler
fortællingen om udviklingen fra håndværker til industriarbejder
Gruppe 5: nationalhistoriker, som fortæller “den store historie” om industrialiseringen i
Danmark
Gruppe 6: nationalhistoriker, som fortæller om industrialiseringen og ændringer af det
politiske liv: Nye ideologier, samfundsgrupper, socialister og fagforeninger.

Museets Materialer

Genstande og udstillinger på Danmarks Industrimuseum:

Træskoværkstedet
Maskinværkstedet
Arbejderbolig fra 1890
Vognmuseet
Frichs dampmaskinen
Billeder og modeller af Horsens fabrikker
Telefonudstilling


Lærerens Materialer

Fysik
Ud over almindeligt lærebogsstof om gasser:”Skruen uden ende”, af Henry Nielsen m.fl s. 77 – 89
“Fysikken og den industrielle revolution”, af Henry Nielsen, s.31-50 + s. 120-124

Historie


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017