Topbanner til undervisningsressourcer

Illerup Ådal


Teaser

Omkring 1000 krigere på mere end 50 store skibe sejlede i jernalderen fra Norge og Vestsverige ned mod den jyske østkyst. De gik i land og blev slået. Deres udstyr blev herefter ofret i Illerup Ådal ved Skanderborg som tak for sejren. Siden 1950, hvor de første fund blev gjort i Illerup Ådal, er der udgravet ikke færre end 15.000 genstande, som er dele af en jernalderhærs udrustning. Mange års forskningsindsats har gjort det muligt at forklare de enkelte genstande og deres funktion og at rekonstruere krigernes udrustning. Da flere af genstandene, for eksempel sværdklinger, sværdophæng og mønter, er romerske, er fundet samtidig et vidnesbyrd om en tæt kontakt til det mægtige Romerrige; det skandinaviske område var for 1800 år siden en aktiv del af den historiske udvikling i Europa.

Læreplan: Indtil 1453: Danmarks tilblivelse. Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling. Opnå indsigt i jernalderens samfund, organisering og den religiøse tankeverden, arbejde med ikke-skriftlige kilder, snuse til arkæologi og museologi, få kendskab til lokalhistorie og eget lokalområde, udvide elevernes historiske bevidsthed.


Partnerskab

Skanderborg Gymnasium og Skanderborg Museum

Fag

Historie

Årgang og evt. studieretning
8 lektioner

A) På klassen:
Ulrik Grubb m.fl.: Overblik – verdenshistorie i korte træk. Gyldendal. 2006. s. 33-44 (romerriget, herunder førromersk og romersk jernalder i Danmark)
Jørgen Ilkjær: Illerup Ådal. Et arkæologisk tryllespejl. Moesgård Museum. 2000. s. 6-19, 48-49 & Våbenofferfundene fra Illerup Ådal. IIlleupprojektet. s. 1-3. (www.illerup.dk)
Planche: Stilling Trehøje, skål (drikkeglas med græsk inskription, bjørnekløer, spillebrikker) & Høvdingens søn (ung mand med rigt udstyr)
Jernalderhæren ved Vædebro. Uddybende projektbeskrivelse. Skanderborg Museum. 2008-2009. s. 1-7
Leksikonartikel om jernalderen
Kort: Illerup Ådals geografiske placering
Jernalderhær fundet i Østjylland. Kristeligt Dagblad 10/7-09
http://alken.dk/vaedebro_udgravning.htm

B) Deltagelse i det regionale arrangement “Krigen i Østjylland” med lokalt udgangspunkt i Illerup Ådal, arrangeret af Kulturring Østjylland og Skanderborg Museum d. 4/9-09. Formidling af jernalderens våbenofringer i Illerup Ådal, workshops, kampteknikker, linjekamp, kamp med hema-maske, sværdprøve på død gris. Vandreture til offer-søen, ære krigsguder med ofret hest, information om fund af gudindestatue sommerens udgravninger af offerfund med skeletter fra unge krigere ved Vædebro ved ådalens udmunding i Mossø.

C) Ekskursion til Skanderborg Museum. Rundvisning på museet, fund, information om arbejde, opgaver, nyeste forskning i Illerup Ådal og omegn.

D) På klassen: Opsamling og mundtlig evaluering.
Produktkrav

Mundtlig fremlæggelse.

Opgaver

Ingen.


Museets Materialer

Arrangement 4/9-09 i Illerup Ådal: Krigen i Østjylland.

Rundvisning på museet og formidling af museets permanente udstilling, museets arbejde samt nyeste viden i forhold til Illerup Ådal.


Lærerens Materialer

Ulrik Grubb m.fl.: Overblik – verdenshistorie i korte træk. Gyldendal. 2006. s. 33-44 (romerriget, herunder førromersk og romersk jernalder i Danmark)
Jørgen Ilkjær: Illerup Ådal. Et arkæologisk tryllespejl. Moesgård Museum. 2000. s. 6-19, 48-49 & Våbenofferfundene fra Illerup Ådal. IIlleupprojektet. s. 1-3. (www.illerup.dk)
Planche: Stilling Trehøje, skål (drikkeglas med græsk inskription, bjørnekløer, spillebrikker) & Høvdingens søn (ung mand med rigt udstyr)
Jernalderhæren ved Vædebro. Uddybende projektbeskrivelse. Skanderborg Museum. 2008-2009. s. 1-7
Leksikonartikel om jernalderen
Kort: Illerup Ådals geografiske placering
Jernalderhær fundet i Østjylland. Kristeligt Dagblad 10/7-09
http://alken.dk/vaedebro_udgravning.htm


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017