Topbanner til undervisningsressourcer

Industrialiseringen - globalt og lokalt


Teaser

Forløbet indholder forskellige forslag til at inddrage museerne i en afsøgning af industrialiseringens betydning lokalt på Lolland og Falster.
Vi har opbygget forløbet, så man kan tage delene og selv sammensætte sit eget forløb.
Vi starter med at introducere til industrialiseringens gennembrud, derefter til industrialiseringen i Danmark og derpå lokalt på Lolland og Falster. Derefter følger tre forskellige mindre forløb med hvert deres fokus på henholdsvis Sukkerindustrien, Fra landbysamfund til industrisamfund og Fra jord til bord.


Partnerskab

Ikke oplyst

Fag

Historie

Årgang og evt. studieretning
Industrialiseringens gennembrud
(5 dobbeltlektioner)
Materiale
Keld Nielsen m.fl.: Skruen uden ende, Nyt teknisk forlag 2005
Kildesamling se http://skruen.info/uploads/File/Kildesamling_SUE.pdf
Beskrivelse
Industrialiseringen i Danmark kom væsentlig senere end i England. Desuden byggede den på andre primære forudsætninger og kom derfor til at udvikle sig noget anderledes. I den øvelse du skal arbejde med i dag og de kommende 4 dobbeltlektioner skal du forsøge at belyse forskellene i selve forløbet og baggrunden for at konsekvenserne af industrialiseringen fik andre effekter i Danmark end i England.
1. Lav en tidslinje hvor du indsætter bl.a. industrialiseringens start (begrund), den første dampmaskine, den første jernbane og mindst 5 andre elementer ind fir hhv. England og Danmark
2. Redegør for de 3 vigtigste grunde til industrialiseringens gennembrud i England og undersøg om de samme forhold gjorde sig gældende i Danmark ved gennembruddet her.
3. Redegør for situationen i Danmark omkring 1850-1870 mht. økonomi, politik, produktion og hjemmemarked og redegør for hvordan det påvirkede den måde industrialiseringen slog igennem
4. Lav endelig en opgøresel over hvornår de første industrialiseringstendenser viste sig på Lolland Falster. (Husk kildehenvisninger)

Industrialiseringen i Danmark

(4 lektioner à 45 min.)

Materiale

Ebbe Kühle (1997): Danmark. Historie. Samfund, Gyldendal, 2. udgave, s. 106-127 (grundbog)

Beskrivelse

Kapitlet falder i fem afsnit. Eleverne inddeles i grupper og laver powerpoint-fremlæggelser for hinanden om de respektive afsnit. Link inddrages i plenum.

Link

http://www.dr.dk/P1/Serier/Danmarksindustrialisering/ (bruges i uddrag)

eller

(4 lektioner à 65 min.)
Materiale
Ebbe Kühle (1997): Danmark. Historie. Samfund, Gyldendal, 2. udgave, s. 106-127 (grundbog)
Beskrivelse
1. Besøg på Frilandsmuseet i Maribo – se og høre om dampmaskinerne og deres betydning for industrialiseringens gennembrud
2. Kühle s.106-112 Oplæg i 6 grupper ud fra lektien
3. Kühle s.113-115 Spørgsmål til teksten om den frie konkurrence + kilde: Den frie konkurrence på sportsrettigheder i dag
4. Kühle s.116-118 Spørgsmål til teksten og pararbejde med søgning på internettet om Slaget på Fælleden

Industrialiseringen på Lolland

(4 lektioner af 45 min.)
Materiale

Uddrag om Nakskov (eller Maribo, Nykøbing) i 1. udgave af Trap (1858-60) og 4. udgave af Trap (1920-1932)

Gruppeopgave med fremlæggelse

Undersøg ud fra uddraget af Trap Nakskovs (eller Maribos, Nykøbings) udvikling fra ca. 1858 til ca. 1920. Jeres undersøgelse skal belyse:

 • byens fysiske rum (jf. kort)
 • befolkningsforhold
 • boligforhold
 • byens erhvervsliv og industri
 • byens infrastruktur
 • kulturelle forhold

Overvej endvidere hvilke udfordringer byens udvikling har haft for byen og dens indbyggere.

Sukkerindustrien

Danmarks Sukkermuseum
(2 lektioner á 45 min.)
Materiale

Helle Askgaard & Bodil Støvring (1983): Sukker, Systime, s. 48-56

Forberedelsesspørgsmål

 1. Beskriv ud fra tabellerne og figurerne (s. 51-53) henholdsvis sukkerforbruget og sukkerroeproduktionen.
 2. Hvilke forpligtelser har sukkerroedyrkeren (landmanden) og DDS ifølge standardkontrakten (s. 52)?
 3. Hvordan foregik dyrkningen af sukkerroerne?
 4. Hvordan blev roerne transporteret fra landmanden til fabrikken?

Spørgsmålene er tænkt som forberedelse til et evt. besøg på Danmarks Sukkermuseum, Nakskov, men de kan også bruges i forbindelse med den almindelige undervisning. I forbindelse med besøg på museet høre eleverne oplæg om formidling (Hvordan kan Lolland og Falsters industrialisering formidles musealt?) og diskutere hvordan museet har valgt at formidle stoffet. Eleverne skal efterfølgende arbejde med at formidle pløjemobilen på Frilandsmuseet i Maribo.

 

Højbygaard

(3 lektioner à 45 min.)
Materiale

Hanne Christensen (2007): Dansk industri. Sukkerfabrikkerne, Guldborgsund Museum, s. 21-33

Gruppearbejdsspørgsmål

 1. Giv en beskrivelse af brødrene Frederiksen og deres arbejdsmetode. Inddrag evt. internettet.
 2. Hvilke undersøgelser lavede de før etableringen af fabrikken Lolland (senere Højbygaard)?
 3. Hvorfor blev fabrikken placeret ved Holeby?
 4. Hvordan var fabrikken finansieret?
 5. Redegør for fabrikkens organisering, bygninger, produktion og arbejdsforholdene.
 6. Hvorfor gik fabrikken Lolland konkurs?
 7. Find med brug af internettet information om C.F. Tiegen.
 8. Hvilken rolle spillede han i forbindelse med fabrikkens konkurs?

Fortidsminder – so f… what?
(4 lektioner à 45 min.)

Materiale

Hanne Christensen (2007): Dansk industri. Sukkerfabrikkerne, Guldborgsund Museum, s.149-162

Forberedelsesspørgsmål

 1. Hvorfor blev Højbygaard udpeget som industriminde?
 2. Hvad betyder det at være et industriminde?
 3. Hvilke minder har sukkerroeindustrien efterladt?
 4. Overvej hvilken rolle roerne vil spille for Lolland om 20 år.

Individuel opgave om formidling af den lokale industrialisering musealt og værdien af kulturminder

Fra jord til bord
Forløbet er tænkt som tværfagligt med f.eks. biologi, kemi, IT, kommunikation
Eleverne skal lave en præsentation af roens gang fra jord til bord, så man starter med produktionen af roer, høsten, sukkerfremstilling, logistik, salg og reklame.
Eleverne skal lave fotos af artefakter og derpå 3D animationer af forskellige tidstypiske maskiner. Billeder og animationer skal kommenteres og præsenteres.

Fra landsbysamfund til industrisamfund
(9 lektioner à 65 min.)
Materiale

Ebbe Kühle (1997): Danmark. Historie. Samfund, Gyldendal, 2. udgave, s.118-122: Arbejdernes levevilkår
http://www.emu.dk/gym/fag/hi/inspiration/tema/1870/index.html
 – Peder Madsens Gang

Beskrivelse
1. Eleverne deles i seks grupper, der skal arbejde med hver deres del af hjemmesiden: Peder Madsens Gang

Gruppe 1: En skummel og stinkende gyde. Arbejdsspørgsmål 1-3

Gruppe 2: Elendighedens boliger og beboere. Arbejdsspørgsmål til beboerne 1-3

Gruppe 3: Sygdom og død. Arbejdsspørgsmål 1, 2d, 3

Gruppe 4: Prostitution og børns forbudte lege. a. Arbejdsspørgsmål til bordeller og prostituerede 1-3

Gruppe 5: Prostitution og børns forbudte lege. b. Arbejdsspørgsmål til forbudte lege og deres konsekvenser 1-3

Gruppe 6: Peder Madsens gang forsvinder. Arbejdsspørgsmål 1-4

 1. Grupperne fremlægger deres arbejde. Diskussion af formidlingen på hjemmesiden
  3. Kühle s.122-127: Fagbevægelsen

Alle får ét spørgsmål

 1. Hvornår og hvor kom den første store konfrontation mellem arbejder og arbejdsgivere?
 2. Hvad betyder omgangsskrue?
 3. Hvad betyder lock-out?
 4. Hvorfor fik arbejderne støtte af Venstre?
 5. Hvilken udvikling skete der med fagforeningerne i slutningen af 1800-tallet?
 6. Hvad var problemerne med organiseringen af ufaglærte?
 7. Hvorfor ændrede opfattelsen af kvindens rolle sig?
 8. Hvor blev kvinderne ansat?
 9. Hvorfor havde man interesse i at ansætte kvinder og børn frem for mænd?
 10. Hvad var typiske kvindeerhverv?
 11. Hvem passede børnene mens moderen arbejdede?
 12. Hvorfor var det problematisk at organisere kvinderne?
  13. Hvornår dukkede de første kvindelige fagforeninger op?

Se www.pladstilosalle.dk (http://pladstilosalle.dk/lysoverland/index.html)

Gruppeforberedelse. Svarene på spørgsmålene findes på hjemmesiden. Alle skal være klar til at svare på deres gruppes spørgsmål

Gruppe 1. Kulturelle strømninger i slutningen af 1800-tallet

 • Hvad er forskellene på borgerskabets kultur, bondekulturen og arbejderkulturen?
 • Hvad var synet på arbejderne?

Gruppe 2. Arbejderbevægelsens udgivelser og medievirksomhed

 • Hvorfor opretter fagbevægelsen forskellige medier (avis, radio, tv, bøger)?
 • Hvad er indholdet i arbejdersange?

Gruppe 3. Arbejdernes kulturelle foreninger

 • Hvilke kulturelle foreninger oprettede arbejderne?
 • Hvad var formålet med de kulturelle foreninger?

Gruppe 4. Arbejdersport

 • Hvorfor opretter man særlige arbejderidrætsforeninger?
 • Hvad betyder parolen for DUI: Orden – Solidaritet – Venskab?

Gruppe 5. Kommunistisk kultur i 30´erne

 • Hvad betyder kulturradikalisme?
 • Hvem er den mest kendte kommunistiske forfatter i Danmark? (DKP – Danmarks Kommunistiske Parti)

Gruppe 6. Kultur i 30erne

 • Hvilken ændring sker der med partiprogrammet ”Danmark for Folket” fra 1934?
 • Hvad drejer det sig om efter 1938 ifølge bogen ”Arbejderkultur”?

Gruppe 7. Uddannelse

 • Hvad er formålet med arbejderbevægelsens oplysningsarbejde?
 • Hvilke tiltag satte arbejderbevægelsen i gang for at oplyse arbejderne?

Gruppe 8. Film og teater

 • Hvad var budskabet i partifilmene?
 • Hvilken rolle spiller fagbevægelsen for tv, teater og film i dag?

Gruppe 9. Ferie og fritid

 • Hvad indeholder ferieloven af 1938?
 • Hvad var formålet med Dansk Folkeferie?

Gruppe 10. Opbrud – 60erne og frem

 • Hvilke reaktioner kommer der på oprettelsen af Statens Kunstfond i 1965?
 • Hvad er formålet med LO’s kulturpris?
 1. Fremlæggelse af arbejdet med Plads til os alle

  Start på elevernes projekt, hvor de skal formidle landbokulturen ved hjælp af 3 min. videofiler lavet på Frilandsmuseet i Maribo. Eleverne introduceres til projektet og deles i grupper med hvert deres underemne f.eks. skole, kvinders vilkår, boligforhold, byudvikling og med hver deres bygning på museet.
  Eleverne får to lektioner til at arbejde med præsentationen og søge materiale samt lave videoen, der lægges ud på museet hjemmeside. I 7.lektionen præsenterer eleverne deres arbejde for lærer, elever og museets ansatte. Museets ansatte kommenterer og afgøre om videoen er lødig nok og formidle emnet godt nok til at blive liggende på hjemmesiden.8. Eleverne præsenteres for forskellige genstande fra museets samling som de i mindre grupper vælger én ud af at koncentrere sig om. De skal nu lave en kort fængende tekst, der formidler genstanden.
  9. Arbejdet præsenteres på museets hjemmesideProduktkrav

Individuel aflevering om kulturminder Formidling af genstande på museet Planchepræsentation Oplæg Tidslinjer Arbejdsspørgmsål

Opgaver

Se forløbsbeskrivelsen


Museets Materialer

Dampmaskiner på Frilandsmuseet i Maribo


Lærerens Materialer

Keld Nielsen m.fl.: Skruen uden ende, Nyt teknisk forlag 2005
Kildesamling se http://skruen.info/uploads/File/Kildesamling_SUE.pdf


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017