Topbanner til undervisningsressourcer

Intro i Historie


Teaser

Teaser: genstande kildetekster historie


Partnerskab

Struer Statsgymnasium, HF og HHX og Struer Museum

Fag

Historie, Museologi

Årgang og evt. studieretning
Forløb: Intro i Historie – afholdes hvert år i STX og HF
Intro til faget historie i 1.stx og 1.hf:

I Struer ligger museet lige ved siden af gymnasiet, derfor er det let at samarbejde. I skoleåret 2012-13 har alle nye klasser i stx og HF været på besøg på Struer Museum i deres første historietime. Vi har 90 minutters lektioner og i forbindelse med præsentation af faget og kildebegrebet i historie gik vi over på museet, hvor vi blev mødt af museumsleder Jesper Bækgaard.

Jesper Bækgaard illustrerede genstandenes betydning gennem en konkurrencelignende øvelse. Flere genstande blev sendt rund ved bordene: Hvad er det? Hvad bruges genstanden til? Hvorfor har museet bevaret genstanden? Derefter gav Jesper Bækgaard eleverne indblik i forskellene på at bruge genstande og skriftlige beretninger som kilder.Til sidst blev eleverne vist rundt på museets udstillinger og i Buchholtz hus.

Arrangementet var centralt arrangeret som en del af introprogrammet og er blevet positivt modtaget af både elever, lærere og museet, der gerne vil have lov til at åbne elevernes øjne for, hvad de laver.

Oplæg til historielærerne:

Den 1. normale historietime (2 moduler) afholdes som skitseret nedenfor i introforløbet:

1.modul 1: Historielæreren introducerer til faget historie og de forskellige materialetyper (skriftlige kilder, fremstillinger, billeder, tabeller, film m.v.

2.modul 2: Klassen og læreren besøger Struer museum, hvor museumsinspektør Jesper Bækgaard vil fortælle om genstande og dets betydning for vores viden om historie. Desuden vil eleverne blive vist rundt i udvalgte områder af museet.

Modulerne planlægges centralt i samarbejde med Jesper Bækgård og vil fremgå af lectio

Materialer: Genstande og udstillinger på museet og i Buchholtz hus

Henrik Bonne Larsen: Introduktion til historie
Produktkrav

Ingen særlige

Opgaver

Lytte, se, lære.


Museets Materialer

Materialer: Genstande og udstillinger på museet og i Buchholtz hus


Lærerens Materialer

Henrik Bonne Larsen: Introduktion til historie


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017