Topbanner til undervisningsressourcer

Jorn og den spontan abstrakte proces


Teaser

”At skabe et billede er en proces med ukendt forløb og resultat. Det er mig altid en gaade, hvordan jeg har lavet et af mine billeder.” Citat af Asger Jorn.


Partnerskab

Ikke oplyst

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning
I dette forløb vil eleverne møde kunstneren Asger Jorn gennem en vekselvirkning af praktis og teori. Eleverne afprøver kreative processer i tegning, lystegning, maleri og skulptur, hvori de også kommer til at undersøge Jorns motivverden. Forløbet underbygges ved læsning af et udvalg af Jorns egne tekster samt analyser og perspektiverende tekster, som er med til at sætte Asger Jorns kunstneriske verden og ideer i kontekst.
Produktkrav

Lystegninger, maleri, keramik

Opgaver

Intrface forløb Museum Jorn – Silkeborg Gymnasium


1-2. lektion:

”Hvis man ikke går til yderligheder, er der ingen grund til at gå” Citat af Jorn.

Lektie til lektionen:
Billedkunst, Ismer i dansk maleri efter 1870: s. 160-161 + 163 l.3 til 165 l.6 + 166-168
Kompendiet, artiklen ”Leg med lys”

se hjemmesider:
http://il.youtube.com/watch?v=NEvxK7-xYz4&feature=related

Museum Jorns hjemmeside om Asger Jorn:
http://www.museumjorn.dk/da/asger_jorn.asp

om Picasso, der laver lystegninger:
http://www.life.com/image/50695728/in-gallery/24871/picasso-drawing-with-light


Forløb på Museum Jorn:
Velkomst samt introduktion til museet ved museumsformidler (ca. 35 min.)

Øvelse 1, ca. 25 min.
Materialer:       A2 kardus, sort Caran d’Ache, tegneplade.
Beskrivelse:     Vælg et Jorn maleri i rummet. Studer Jorns linieføring i maleriet og tegn disse linier i luften. Gentag øvelsen på papiret med sort farvekridt. Brug hele arket.
Formål:              At fornemme Jorns form, linieføring og rytme.

Øvelse 2, ca. 25 min.
Materialer:      A2 kardus, sort Caran d’Ache, tegneplade.
Beskrivelse:    Tegn skitse til lystegning (ansigt eller dyr). Fokus på store linier/tempo.

Øvelse 3:
Lystegning (ca. 45 min)

Øvelse 4:
Analyser individuelt det tildelte maleri. Analysen sendes til konferencen. Husk at skrive dit navn og ”Jorn” i emnefeltet!
1. Modifikation: La Dolce Vita, 1962
2. Maskulin standhaftighed, 1953
3. Vinden fører os bort (Le vent nous emporte), 1970

 

3-4. lektion

”At skabe et billede er en proces med ukendt forløb og resultat. Det er mig altid en gaade, hvordan jeg har lavet et af mine billeder.” Citat af Jorn.

Lektie til lektionen:
Billedkunst, Ismer i dansk maleri efter 1870, s. 168 nederst til og med s. 173: analyser af Jorns værker

Øvelse 1
Materialer:      A2 format karton,  blød blyant fx 6B eller 8B.
Beskrivelse:    Overføre lystegninger. Fokus på linier, rytme og tempo. Max 5 min.
Den overførte tegning males med akrylfarver. Fokus på kvalitetskontrast og stemninger.


5-6. lektion

”Den absolutte adskillelse mellem skulptur og maleri findes ikke. Ingen kunstnerisk udtryksmåde kan isoleres på grund af sin form, det er kun forskellige midler, der anvendes på et kunstnerisk fællesmål.” Citat af Jorn.

Lektie til lektionen:
Læse udleveret kompendie (”Jorn som billedhugger”).

Introduktion til Jorns arbejdsmåde, fra skitse til værk.

Øvelse 1:
Materialer:      Rødler ca. 2-3 kg. Lystegning + lystegningsmaleri.
Beskrivelse:    Fra 2D til 3D. Uddrag fra lystegning og/eller maleri en figur, som skal omsættes til rumlig figur.


7. lektion

”At se paa det endelige resultat fylder mig med den største undren.” Citat af Jorn 🙂

  • Evaluering.

Udstilling af elevværker

  • På Silkeborg Gymnasium og Museum Jorn d. 4. – 20. marts 2011.

Museets Materialer

Materialekasse
Til brug for udarbejdelse af undervisningsforløb og undervisningsmateriale til eleverne i forbindelse med disse forløb, har sammensat en kasse med materiale til gymnasiet. Det er tanken, at dette fysiske materiale i de kommende år kan udbygges og udvikles sideløbende med udvikling af både dette og nye samarbejds-undervisningsforløb.

Materialet består af:

Asger Jorn: 11 lystegninger, Silkeborg Kunstmuseum 2007. Mappe med reproduktioner af lystegninger, som Asger Jorn udfører i 1953 sammen med fotograf Poul Pedersen.

21 lystegninger, 1971. Katalog fra Silkeborg Kunstmuseum. Udsolgt fra forlag.

”Leg med lys”, artikel fra Billedbladet, ca. 1960.

Asger Jorn i Italien – Værker i keramik, bronze og marmor 1954 – 1972 af Ursula Lehmann–Brockhaus, udstillingskatalog, Silkeborg 2007.

”Tidslinien” – tekstdel fra museet formidlingsrum.

Asger Jorn, tale på Århus Statsgymnasium ved indvielsen af billedvævningen ”Den Lange Rejse”, 1960. Udskrift.

”Bibliografi over Asger Jorns skrifter”, udarbejdet af Per Hofman, 1988. Heri henvist til teksten ”Menneskedyret”.

”Skabelsesprocessen”, artikel fra tidsskriftet ”Linien 1939”, katalog til Liniens udstilling i Studenterforeningen 1939.

Reproduktioner af et udvalg af Asger Jorns værker.

 

Værker:

1.   Portræt af Christian Christensen, 1933,  55,5 x 47,5. Olie på
lærred

2.   Lystegninger, 1953

3.   Skildpadden I, 1938. 122,7 x 98,7. Olie på lærred

4.   Trolden og fuglene, 1944. 122 x 260 cm. Olie på lærred

5.   Årstiderne, I – VI, 1941. 146,5 x 84,5 cm. Olie på blød masonit.
Mørkelægningsgardiner

6.   Ørnens ret, 1951, 74,5 x 60 cm. Olie på masonit. Skitsen 1950,
18,8 x 15,6 cm Tusch på papir (s. 198 i Troels Andersens
Jornbiografi, bind 1)

7.   Modifikation: Ainsi on s’ensor. (Ud af denne verden – efter
Ensor, 1962. 60,5 x 43 cm. Olie på lærred

8.   Maskulin standhaftighed. Resistance masculin, 1953. 98,7 x 78,2
cm. Olie på lærred og skitsen C’est impardonnable. (Det er
utilgiveligt), 1953. Pensel, tusch, sepia på papir , 29,6 x 20,8
cm. (s. 14 i Troels Andersens Jorn-biografi, bind 2)

9.   Vinden fører os bort (Le vent nous emporte), 1970, 129 x 195.5
cm. Olie på lærred.

10.  Keramik

11.   Skulptur


Lærerens Materialer

Se ovenfor.


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

17. juni 2017