Topbanner til undervisningsressourcer

Kærlighed og familieliv


Teaser

 

Intrface- et samarbejde mellem Viborg Handelsgymnasiun og Viborg Stiftsmuseum 2010-11

Tværfagligt forløb mellem dansk og engelsk i en 1.g klasse i efteråret 2010 og foråret 2011

Et forsøg på at give eleverne en forståelse for historien med nedslag i tiden fra 1700 tallet og op til i dag med fokus på det 20. århundrede og starten af det 21. århundrede


Partnerskab

Ikke oplyst

Fag

Dansk, Engelsk

Årgang og evt. studieretning
 

Intrface- et samarbejde mellem Viborg Handelsgymnasiun og Viborg Stiftsmuseum 2010-11

Tværfagligt forløb mellem dansk og engelsk i en 1.g klasse i efteråret 2010 og foråret 2011

Et forsøg på at give eleverne en forståelse for historien med nedslag i tiden fra 1700 tallet og op til i dag med fokus på det 20. århundrede og starten af det 21. århundrede

Overordnet tema: Kærlighed og familieliv

Engelsk

Robert Burns: A red, red Rose (1796)

Robert Browning: My last Duchess (1842)

Sean O´Faolain: The woman who married Clark Gable ((1932)

Decades: The Fifties (fremlæggelser- eleverne finder en væsentlig begivenhed, som fandt sted i 50érne og finder musik og billeder)

 1. Raine: Amo ergo sum (1952)

Decades: The Sixties  s. 4-34 (fremlæggelser)
R. Meyers: Puppy Love is mainly flowers 1969

Decades: The Seventies s. 4-31- fremlæggelser
Carol Adams and Rae Laurikietis “The glamorization of marriage” (1976)

Decades: The Eighties (i grupper: finder relevante begivenheder og fremlægger dem med musik og billeder)Mary Kay Blakeley: I Do, I Do, I Do (1988)

 1. C: Lubenow: “Who needs marriage” (1988)

Decades: the Nineties ( i grupper finder man relevante begivenheder og skriver en ”rigtig” avisartikel med billeder og god layout)

Tekster i dansk:

 • Introduktion til projektet (se udleverede ppt) om den feudale familie, den borgerlige familie, den senmoderne familie.
 • Billeder og malerier, som viser familiens udvikling
 • Folkevisen: Ebbe Skammelsen
 • Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen
 • Uddrag af Ibsen: ”Et dukkehjem”
 • Harald Herdal: Af ”Man skal jo leve” (1934)
 • Bror Bernild http://www.kulturplakaten.dk/bror-bernild-udstiller-pa-museet-for-fotokunst/
 • Martin A. Hansen: Agerhønen (1947)
 • Peter Seeberg: Patienten(1950-erne)
 • Svend Åge Madsen: ”Noget går gennem byen” (1969)
 • Vita Andersen: Af Tryghedsnarkomaner (1977)
 • Michael Strunge: DIGTE
 • Peer Hultberg: Af Byen og Verden
 • LOC: Undskyld (nullerne)
 • Afleveringer: (1) Fortæl om din familie i mindst 3 generationer – og –
 • (2) Lav en sammenlignende billedanalyse af mindst to af de billeder, der ligger i dette ppt. Perspektiver til den tid, billedet er malet/taget i.

 

I forbindelse med udstillingen ”Familieliv”  på Stiftsmuseet fik eleverne følgende opgave:

Vælg jeres” rum” (tid)

Tag billeder af tingene i rummet

Find oplysninger om tingene

Karakteriser familien og deres liv her

Hvordan levede familien ? De unge? Hvad talte de om?

Præsenter jeres oplæg som en artikel/ en pp præsentation med lyd og billeder/ en radioudsendelse/

en podcast

Skriv et brev fra en af personerne i fortiden til en af jer (ud i fremtiden)

Billeder fra virkeligheden kan findes på: http://www.danskebilleder.dk

Eleverne valgte perioderne: !880érne, 1930érne, 1950érne, 1970érne, 2000 og fremtiden.

 

På museet:

I starten af skoleåret blev eleverne, som en optakt til deres INTRFACE år, inviteret til to dages introduktion til museumsbegrebet og kulturarvsbegrebet. Tirsdag og onsdag i uge 37 så derfor således ud:

Tirsdag den 14. september:

 1. 8.00 – 9.00, hele klassen i foredragssalen (ved Rikke, Henning, Dan):
 • museernes historie
 • museets rolle i samfundet
 • kulturarvsbegrebet – hvad skal vi bruge det til?

 

Kl. 9.00 – 13.00, inddeling i 3 grupper som roterer på museet

              STED

Kl.

 

Arkiv

(Dan)

Arkæologi

(Kamilla, Mikkel)

Registrering/magasin

(Rikke)

9.00 -9.50 Gr.1 Gr. 2 Gr.3
10.00-10.50 Gr.2 Gr.3 Gr.1
10.50-11.30 pause pause pause
11.30-12.30 Gr.3 Gr.1 Gr.2

Onsdag den 15. september

Kl. 10.50 – 15.00 , inddeling i 3 grupper som roterer

              STED

Kl.

 

Formidling

(Rikke, Henning)

Administration/PR

(Trine og Lise-Mette)

Konservator

(Margit)

 

10.50-11.40 Gr.1 Gr.2 Gr.3
11.50-12.40 Gr. 2 Gr. 3 Gr.1
12.40-13.10 Pause Pause Pause
13.10-14.00 Gr. 3 Gr. 1 Gr. 2
14.00-15.00 Opsamling for alle: hvordan kan museet være et aktiv for jer i forhold til læring, opgaver og uddannelse?
Og i forhold til jer som individer i et moderne samfund?

 

Eleverne fik en ny forståelse for museet som administrativ-, formidlings- og forskningsinstitution. Det var vores håb, at denne viden kunne hjælpe dem, når de skulle i gang med at bruge udstillingerne som et nyt læringsmiljø for temaet FAMILIELIV.

På grund af alvorlig sygdom blev forbindelsen mellem museum og gymnasieklasse sat på standby henover vinteren, men i foråret besøgte klassen selv de faste udstillinger ”Familien i det 20. århundrede” og ”Aftensselskab – Viborg Stuen”.

I uge 19 optrådte to af museets medarbejdere som censorer ved elevernes mundtlige fremlæggelser af deres opgaver. Udover at repræsentere en anden faglighed var museets rolle også at bemærke hvorvidt og hvordan den viden eleverne kunne hente på museet blev brugt. Grupperne fik en individuel feedback af lærer og museumsfolk lige efter fremlæggelserne.

 
Produktkrav

se under beskrivelse

Opgaver

se under beskrivelse


Museets Materialer

Se under beskrivelse


Lærerens Materialer


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017