Topbanner til undervisningsressourcer

Konservering og udstilling - et tværfagligt projektforløb med historie, fysik og kemi


Teaser

Kan dine elever lave en museumsudstilling, der både formidler genstandenes historie og via anvendelse af naturvidenskabelige principper sikrer deres bevarelse?


Partnerskab

Rødkilde Gymnasium, Vejle Konserveringscenter og Horsens Museum

Fag

Fysik, Historie, Kemi

Årgang og evt. studieretning

2.g, fysik og kemi på B-niveau


Forløbsbeskrivelse:

Eleverne skal udarbejde et forslag til, hvordan en række genstande fra Horsens Museum kan udstilles. I deres forslag skal de både sikre en god historieformidling og bevarelsen af de udstillede genstande. I almindelige lektioner introduceres eleverne først for den relevante baggrundsviden i historie, kemi og fysik. Derefter besøges samme dag Konserveringscenter Vejle og Horsens Museum. På Konserveringscenter Vejle gives der hhv. et indblik i de problemstillinger en konservator kan stå overfor i forbindelse med udstilling af genstande. På Horsens Museum præsenteres eleverne for de genstande, de skal arbejde med og de får mulighed for at foretage målinger på museets lyskilder, montreglas, fugtniveau osv.

I de efterfølgende lektioner arbejder eleverne i de tre fag med at udvikle deres ide til en udstilling. Der foretages forskellige naturvidenskabelige eksperimenter, der kan underbygge ideens anvendelighed og der udarbejdes en poster der præsentere ideen.
Produktkrav

Produktkrav: I skal udarbejde et forslag til, hvordan en række genstande fra Horsens Museum kan udstilles. I jeres forslag skal I både sikre en god historieformidling og bevarelsen af de udstillede genstande. For at dokumentere jeres besvarelse af opgaven skal I udforme en poster med følgende indhold: 1. En kort præsentation af den opgave I er blevet stillet 2. En præsentation af jeres løsning på opgaven - dvs. et forslag til hvordan genstandene fra Horsens museum kan udstilles, så der både tages hensyn til den historiske formidling og til bevarelsen af genstandene 3. En faglig forklaring på, hvorfor jeres løsningsforslag er godt. Herunder skal I komme ind på a. Jeres faglige viden om de problemstillinger der er forbundet med at udstille genstande b. En faglig argumentation for, at jeres løsningsforslag imødekommer disse problemstillinger c. Hvis I har lavet eksperimentelle undersøgelser, der kan understøtte jeres argumentation, skal resultaterne af disse også præsenteres på posteren

Opgaver

https://drive.google.com/file/d/1Wl9YfpYIGlGodxFkDSLjk7o_s5JEXC7t/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14b9YRQiKPwgHq1UEa3JJVMFLczO_hOZL/view?usp=sharing

 


Museets Materialer


Lærerens Materialer

Præsentation af projekt for elever: https://docs.google.com/presentation/d/1tCQU5f2qedC9SLrpLN4C66hhyRXIPB47sDpcgQI41SE/edit?usp=sharing

Historie:

Til lærerne:

Ole Strandgaard: Museumsbogen: praktisk museologi, Hikuin, 2010

Til eleverne:

  1. Thorhauge m.fl.: Museumsgrundbogen. Kunsten at læse et museum.Systime, 2008 s. 11-13, 33-40, 121-131

Desuden anvendtes artikler fra Horsens museum og MoK om de fund eleverne arbejdede med.

Fysik:

Traditionelt lærebogsmateriale om lys og bølger, afstandskvadratloven, den fotoelektriske effekt.

http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Mål_og_vægt/lux

http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Mål_og_vægt/lumen

http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Elektricitet/Belysning/lysstrøm

https://www.youtube.com/watch?v=2y_xuiXRqoU

Ole Strandgaard: Museumsbogen: praktisk museologi, Hikuin, 2010, s. 258-262 + 275-283

 

Kemi:

Kemi med fokus på redox-processer:

Lærebøger: Basiskemi C af Mygind, Nielsen og Axelsen: s. 173-177 og Basiskemi B af Mygind, Nielsen og Axelsen: s. 186-187

Nøgleord: Metallernes spændingsrække (Basiskemi C) og Lambert Beers lov (Basiskemi B)

Øvelsesvejledning (jernsøm i forskellige miljøer):

https://docs.google.com/document/d/1W1ezI6PGCxF-6621aPvNHREzqKDE-2QiaDDxQpom9fQ/edit

 


GalleriAndre projekter: