Topbanner til undervisningsressourcer

Krigen 1864


Teaser

1864 popup Monrad grænser Slesvig Holsten Dybbøl Dannevirke forlader baglader Grundtvig


Partnerskab

Struer Statsgymnasium, HF og HHX og Struer Museum

Fag

Dansk, Historie

Årgang og evt. studieretning
POPUP-aktivitet:

 

Krigen 1864 nationalt og lokalt.

Underemner:

Krigen på makroplan – hvorfor opstod den? hvorfor tabte DK?

Krigen 1864 og Struer (EHO’s artikel, samt artiklerne fra Konkordia)

Hvorfor og hvordan påvirkedes lokalsamfundet

Krigen 1864 og Århus (Johan Bender: breve fra Aarhus Katedralskole)

Hvorfor og hvordan påvirkedes lokalsamfundet

Krigens betydning kulturelt, nationalt og politisk. (fortolkning af krig: efterladte, skyld,virkninger)
Efterbehandling: 1864 kan være et emne i forbindelse med dansk-historieopgaven

Den vindende video, lavet med udgangspunkt I Viggo Hørups tekst Krig og fred (1892) fra Johan Benders “Krigen”, s. 80-81
POPUP 1864 lavet af Jonas, Mads, Supawitt og William fra 1a
Produktkrav

Produktkrav: en video, hvor eleverne frit i grupperne kan vælge form (fra traditionel dokumentar til dokudrama). Konkurrence: De 5 bedste videoer udvælges. Disse videoer bliver lagt på Youtube, udstilles på Tøjhusmuseet og andre relevante museer (Svendborg, Fregatten Jylland osv I tilknytning til forløbet skal vi også lave en lille udstilling, hvortil vi låner noget materiale fra tøjhusmusset enten f.eks. ved indgangspartiet til vandrehallen og/eller på museet Og en station i kantinen med mad fra tiden og retter fra soldatens kogebog.

Opgaver

<span “calibri”,sans-serif;”=””>Arbejdsspø<span “calibri”,sans-serif;”=””>rgsm<span “calibri”,sans-serif;”=””>ål til de danskfaglige tekster om 1864

<span “calibri”,sans-serif;”=””>A. Johs. Buchholtz’ to interviews i Konkordia.

<span “calibri”,sans-serif;”=””>1. Hvordan prægede krigen I 1864 dagliglivet I Struer?

<span “calibri”,sans-serif;”=””>2. Hvordan har forfatteren journalistisk bygget artiklerne op?

<span “calibri”,sans-serif;”=””>3. Karakteriser de to fortællere og deres fortællestil og sprog.

<span “calibri”,sans-serif;”=””>B. Arbejdsspø<span “calibri”,sans-serif;”=””>rgsm<span “calibri”,sans-serif;”=””>ål til digtene

<span “calibri”,sans-serif;”=””>1. Gør rede for digtenes tidsmæssige sammenhæng med og rolle i forbindelse med krigen i 1864-

<span “calibri”,sans-serif;”=””>2. Lav en fortolkning af digtenes billedsprog (symboler, sammenligninger og metaforer)

<span “calibri”,sans-serif;”=””>3. Vurder digtenes betydning

<span “calibri”,sans-serif;”=””>Arbejdsspø<span “calibri”,sans-serif;”=””>rgsm<span “calibri”,sans-serif;”=””>ål til de historiefaglige tekster om 1864

www.Danmarkshistorien.dk

1) Hvilke områder er med i “Danmark” da krigen indledes?

2) Hvilke interesser har Danmark i hertugdømmerne?

3) Hvorfor kan der ikke nås til enighed ved fredsforhandlingerne i 1855?

4) Hvorfor ansporer ” Novemberforfatningen” til modstand fra eksempelvis de tyske (forbunds)stater

5) Hvordan starter krigen

6). Hvordan forløb krigen

7). Hvilke forslag var i spil i fredsforhandlingerne?

8). Hvilke slag er væsentlige for forløbet af fredsforhandlingerne

7). Hvordan blev krigen afsluttet?

Johnny Thiedecke: Den politiske optakt

1) hvorfor kan det, at “Danmark ” og Slesvig skal have en og samme forfatning skabe splid med Tyskland ?

2) Hvad har Danmark skrevet under på i Londontraktaten af 1852

3) Hvorfor vælger Danmark at ville gennemføre “Novemberforfatningen”

4) Hvordan stiller det internationale samfund sig til, at Danmark kommer i krig med Bismarck

5) Hvad resulterer konflikten i?

Hvem havde ansvaret for rømningen af Dannevirke?

1) hvorfor bliver Dannevirke rømmet

2) Hvordan beskrives general de Meza, kongen og D.G. monrad

3) Hvem har ansvaret for rømningen?

4) Var det retfærdigt at general de Meza “blev gået”

Vurderinger

Lav kildekritiske analyser af kilderne

1) hvordan vurderer hhv Søren Sørensen og Jens Engberg konsekvensen af krigen?

2) Hvordan forklarer de krigens udfald

3) Hvad er læren som dansken måtte uddrage af krigen i 1864 i følge Jens Engberg

4) Var Det i følge Søren Søndergård nødvendigt, at Danmark drog i krig

5) Hvis ja hvorfor, hvis nej hvorfor ikke

D.G.Monrad

Lav kildekritiske analyser af kilden

Hvordan forklarer D.G. Monrad afskedigelsen af general de Meza

Hvor vigtig betragter han “Dannevirke” som forsvarsværn

1864 kilder + billedmateriale

Lav kildekritiske analyser af kilderne

Beskriv krigen set fra soldaternes synsvinkel

Hvilke forhold lever soldaterne under

Hvordan opleves krigen lokalt

Karakteriser modparten i krigen ud fra kilderne

Metaspørgsmål

1) hvilken slags krig er krigen i 1864

2) Hvilken udenrigspolitik fører Danmark op til og under krigen i 1864

3) Hvilken udenrigspolitik fører Danmark efter nederlaget?

4) Hvilken udenrigspolitik fører Danmark i følge Anders Fogh – tekst i introbogen

5) Hvilken udenrigspolitik fører vi i dag


Museets Materialer

Fra Tøjhusmuseets formidlingsafdeling:
Kopier af: Vilhelm Rosenstand “Ottende brigades angreb ved Dybbøl 18.4.1864” fra 1894 (bemærk tendens i at det er malet 30 år efter slaget) og Martin Bigum “National Retreat” fra 1996, som er en nyfortolkning af Rosenstands maleri. )

Forskellige rekvisitter fra Tøjhusmuseet bl.a. uniformshatte (danske og tyske) og soldaterkogebog.
Besøg af 2 museumsinspektører, som ydede konsulentbistand direkte til eleverne og I samarbejde med Struer Statsgymnasium.

Struer museum: Arrangerede udstilling på museet I samarbejde med elever og bidrog også med rekvisitter, rådgivning og kulisser til videooptagelse. Udvælgensen af de bedste videoværker foregik I samarbejde med Struer museum.


Lærerens Materialer

Følgende materialer indgår i projektet. (Nogen læses på klassen, resten skal I selv, med vejledning, sætte Jer ind i i grupperne)
Danskfaglige tekster:
Herman Bang: Tine (1 kapitel)
Hvem var Mallebrok?(børnesang)
Brat af slaget rammet ( Paludan-Müller 1864)
Det haver så nyligen regnet (digt Johan Ottosen)
Nationen i chok (Johnny Thiedecke: For Folk og Fædreland )
Billedmateriale s. 54,55,58,59
Malerier, træsnit (-info fra Nationalmuseets formidlingsafdeling: De to malerier, som vi bruger i undervisningen af Vilhelm Rosenstand “Ottende brigades angreb ved Dybbøl 18.4.1864” fra 1894 (bemærk tendens i at det er malet 30 år efter slaget) og Martin Bigum “National Retreat” fra 1996, som er en nyfortolkning af Rosenstands maleri. ) –træsnit: Stormen på Dybbøl set med tyske øjne (s. 58)
Krigen 1864 og Struer (Af Erling Høiberg)
Erindringer fra Konkordia : ” Da Østrigerne skød på Struerbåden Konstancia” og ” Da fjenden var i Struer”
Kogebog for soldaten i felten
Historiefaglige tekster:
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/krigen-i-1864/
Johnny Thiedecke: For Folk og Fædreland :
Den politiske optakt
Hvem havde ansvaret for rømningen af Dannevirke
Vurderinger af krigen i 1864 og dens konsekvenser (Søren Sørensen og Jens Engberg)
Billedmateriale s. 54,55,58,59
Olaf Søndberg: Den danske revolution 1830-1866:
Tilbagetoget fra Dannevirke den 5. februar 1864 (s. 140-141)
Uddrag af D.G. Monrads efterladte redegørelse (om rømningen af Dannevirke)
Portrætter: General Meza og Statsminister D.G.Monrad
Krigen 1864 og Struer (Af Erling Høiberg)


Galleri

vindervideoAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

19. juni 2017