Topbanner til undervisningsressourcer

Kulturarven og Dens Mysterier


Teaser

Hvorledes kan de mange aspekter, der knytter sig til vores kulturarv og de faglige ingredienser, der indgår i dens konkrete bevarelse, læres og anvendes horisontudvidende og innovativt?


Partnerskab

Tørring Gymnasium og Konserveringscentret i Vejle

Fag

Historie

Årgang og evt. studieretning
Et samarbejde mellem fagene kemi, historie og engelsk i 2a samt Vejle Konserveringscenter. Januar/februar 2016.

Praktiske Oplysninger:

Tidsramme for projektet:

Ekskursionen til Konserveringscentret er d 4 februar.
I timerne op til introduceres projektet og relevante faglige aspekter for at løse opgaven.
I timerne efter og frem til ultimo uge 6 arbejdes der på historierne, der senest afleveres på lectio (under engelsk) fredag 19 februar. (Men gerne fredag d. 12 februar)
D. 23 februar arbejdes der i anden lektion med forberedelser til fremlæggelser for de andre grupper og i tredje og fjerde lektion fremlægges der for hinanden på klassen.

Forløbsplan:

Optakt:

Brainstorme/brainwrite hvad ved vi om detektivgenren

 •  Etablering af detektiv universet/scenariet/genren ved klip fra “Da Vinci”, Sherlock 
Homes, m.f.?
 •  innovation optakt
 •  Besøg på Konserveringscentret ­ udvælge genstande, hente inspiration
 •  Historisk detektivarbejde ­ finde kilder og information om en tidsperioden/historisk 
tematik.
 •  kemisk viden og eksperiment
 •  Innovationsarbejde: morfologi, de bonos 7 hatte, brainwrite

Under Besøget på Konserveringscentret:

I deles ind i 4 grupper som på skift går rundt og ser forskellige afdelinger af Konserveringscentret og her får I indblik i diverse aspekter der indgår i konserveringen/opbevaringen herunder også diverse teknikker og regimer, der benyttes i konserveringsarbejdet.

I må tage billeder til eget brug undervejs. Og det anbefales at I tager en lille blok med til at gøre notater på eller lign. Jeres notater/registreringer bliver guld værd efterfølgende så husk at få taget nogle gode af slagsen.

Efter Besøget på Konserveringscentret:

 • Forarbejde (idegenerering m.v.) laves i grupper (der er de samme grupper som de I er i på Konserveringscentret); efter forarbejdet i grupper er det valgfrit om historien skrives individuelt eller i mindre grupper; som også dannes som man behager.Produktkrav

En detektiv histoire på engelsk samt fremlæggelse af processen frem mod denne.

Opgaver

Produktkrav:
A) Krav til elevernes detektivfortælling: 

 •  Detektivhistorien skal skrives på engelsk.
 •  Krav til indhold:
 •  ­historiske begivenheder/tematikker skal bruges som inspiration ­ altså være historisk 
velbegrundet,
 •  ­der er en tydelig anvendelse af kemi som afhængig af sværhedsgraden skal være 
mere eller mindre uddybet
 •  ­detektivgenrens karakteristika skal danne grundlag for krimifortællling. (bilag herom 
foreligger.)
 •  ­iagttagelser/informationer fra besøget på Konserveringscentret skal inddrages
 •  (Krav til sidetal: 5­10 A4­sider.)
 •  Detektivhistorierne afleveres i første omgang på lectio (under engelsk) senest fredag 
d. 19 februar.
 •  Det er naturligvis tilladt at præsentere historien på en papyrusrulle, tykt papir skrevet 
med gotisk skrift eller anden layout i en fysisk udgave; men versionen på lectio skal være efter almindelig standard. Dog naturligvis incl. billeder, illustrationer anagrammer m.v. hvis det er en del af historien. 
● 

 

 1. B) Krav til fremlæggelsen for de andre på klassen om slutprodukt og hvordan I kom dertil:
Det forberedes i grupper/individuelt på klassen i 2 lektion d. 23 februar og præsenteres i 3 og 4 lektion. (Men det er vigtigt at I samler materiale undervejs for at vise processen i arbejdet.) 
 •  Præsenter jeres fortællingerne for de andre (gruppevis eller individuelt efter hvordan I har arbejdet) og præsenter jeres produkt for de andre. (Arbejder alle individuelt kan det være vi bliver nødt til at dele jer lidt ind, så I kun laver jeres præsentationer for en delmængde af klassen. Det får I besked om når vi kommer dertil.)
 •  I denne præsentation skal indgå skriftlig dokumentation for anvendte/anvendelse af kilder eller historisk tematik og kemisk viden, og I skal lægge vægt på hvordan I har arbejdet innovativt undervejs.
 •  Præsentationsform: Det kan f.eks. være brev, lille film e.v.t. optaget undervejs, rollespil, nyhedsindslag, avisartikel mm., bare I får vist essensen af jeres fortælling og arbejdsprocessen med at nå frem til den.(*I kan låne IPads)

Museets Materialer

Stillede uddannet personale til rådighed i 4 workshops, som eleverne gik rundt til i grupper på skift for at se udstyr, metoder, arvestykker m.v..


Lærerens Materialer

Engelsk: Oplæg om diverse detektivhistorier og deres karakteristika m.h.t. komposition m.v.. Bla. “Sherlock Homes” fortællinger, udsnit af Dan Brown: “The Da Vinci Code”, Agathe Christie historier samt generelle regler om detektiv genren og dens facetter.


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017