Topbanner til undervisningsressourcer

Kulturmøder


Teaser

På Aarhus Katedralskole deltog en 2.g klasse samt to historielærere i samarbejde med Moesgaard Museum i projektet Kulturmøder. I foråret 2009 besøgte eleverne Moesgaard Museum og fik en introduktion til museets arkiv, naturvidenskabelige afdeling, arkæologi og etnografiske afdeling samt en præsentation af museets udstillinger med fokus på udstillingen Fjendens Ansigt om Illerup Ådal, som de havde arbejdet med på skolen.
Projektet afsluttedes med udstillingen Et øjeblik i Afghanistan, som eleverne skabte med genstande fra Moesgaards Unescosamling.


Partnerskab

Aarhus Katedralskole og Moesgård Museum

Fag

Historie

Årgang og evt. studieretning
1. dag: Undervisning på Aarhus Katedralskole. Introduktion til projektet

2.dag (en uge senere): besøg på Århus Bymuseum

3. dag (en uge senere):  kl. 12-15:  Moesgård Museum bag kulisserne – besøg på museets forskellige afdelinger
Her er programmet for 1. besøg på Moesgård Museum.

AKAT prorgram for 1. besøg på Moesgård Museum

Program for tirsdag 20. januar 2009 kl. 12-15

Besøg på Moesgaard Museum af 2.e fra Aarhus Katedralskole

 

Bag Moesgaards maske

 

Kl. 12-12.20: I foredragssalen:

Velkomst og introduktion til museet ved Lene Birgitte Mirland

Kl. 12.20-13: I foredragssalen:

Introduktion til det antikvariske arbejde ved Lars Krantz Larsen. Derefter besøg i arkivet med fremvisning af konkret sag

Kl. 13-13.30: I konserverings- og naturvidenskabelig afdeling:

Introduktion til de to afdelingers arbejde ved Jesper Frederiksen og Peter Mose Jensen. Fremvisning af konkrete sager.

Kl. 13.30-14: I det store særudstillingslokale:

Introduktion til det etnografiske arbejdsområde ved Rane Willerslev

Kl. 14-14.45: I foredragssalen:

Introduktion til Unesco samlingerne og fremvisning af konkret samling ved Thea Skaanes

Kl. 14.45-15: I foredragssalen:

Afrunding på dagen og mulighed for at stille spørgsmål

Umiddelbart herefter 3 dages undervisning på Århus Katedralskole

4. dag (fjorten dage senere) : kl. 12-14:  Udstillingen om fundene fra Illerup Ådal – besøg på museet, snak med udstillingsarkitekten og øvelser
Her er programmet for 2. besøg på Moesgård Museum.

AKAT program for 2. besøg på Moesgård Museum

Program for tirsdag den 17. februar 2009 kl. 12-15

2e fra Aarhus Katedralskole på besøg på Moesgaard Museum

 

Udstillingerne på Moesgaard Museum

 

1) Velkomst i foredragssalen

2) På egen hånd i udstillingen

3) Lars Thomsen fortæller om tankerne bag udstillingen: Fjendens Ansigt – Illerup Ådal

4) Udstillingen genses med de nye forudsætninger

5) Eleverne inddeles i 5 grupper, der hver ser en udstilling, som vurderes kvalitativt. Hver gruppe får et digitalkamera, og tager billeder af udstillingernes forskellige elementer, inklusiv dem som de særlig godt kan lide og ikke kan lide.
Resultatet præsenteres i plenum efterfølgende

Umiddelbart herefter i to uger på skolen: Udstillingsopbygning på Århus Katedralskole med brug af genstande fra Unesco-samlingerne

Herefter udstillingsreception på Århus Katedralskole
Produktkrav

Udstilling

Opgaver

Besøg på Moesgaard Museum:

1. Besøg: Moesgaard bag facaden.. Besøg på Moesgaard Museum: arkiv, naturvidenskabelig afdeling, arkæologi, etnografisk afdeling

2. Besøg på Moesgaard: Præsentation af udstillingerne:

Gruppearbejde: spørgsmålsark og fotodokumentation af div. udstillinger:
– Danmarks stenalder
– Grauballemanden – og den magiske mose
– Runehallen og særudstillingen: Fra graffiti til gravskrift
– Illerup Ådal – Laguthewas togt
– Århus i vikingetiden

Her er programmet for 2. besøg på Moesgård Museum (se opgavespørgsmål nedenfor)

Udstillingsprojekt/ det afsluttende elevprodukt:
Et øjeblik i Afghanistan
Elevproduceret udstilling på Aarhus Katedralskole

Udstillingens temaer:

– Køn og kønsroller
– Måltidet og måltidsritualer
– Taliban og religionens indflydelse i hverdagen
– Hverdagsliv: underholdning og leg

Elevernes udstilling blev lavet pba.. genstande fra Moesgaards Unescosamling:

– Afghanistan A, 2 kasser. Indsamlet af Klaus Ferdinand og Asta Olesen , 1966 (1975, 1980), Revideret 1998
Samling af religiøse genstande, klædedragter, genstande til personlig hygiejne, der illustrerer islam rituelt og i hverdagen. Et udvalg af skolemateriale belyser islams indflydelse i undervisningssektoren. Nyere genstande indsamlet 1998
– Afghanistan B, 7 kasser. Indsamlet af Klaus Ferdinand og Asta Olesen 1966-1975-1980. Rev. 1998
Samlingen fokuserer på dagliglivet i afghanske landsbyer og blandt afghanske flygtninge i Pakistan. Omfatter alt fra ganske almindelige hverdagsting til tekstmaterialer, film og dias, der behandler abstrakte politiske og religiøse emner.
Baggrundslitteratur: www.etnografika.dk


AKAT spørgsmål til udstillingerne på Moesgård Museum

Prøv at gå igennem udstillingen, hvad er jeres umiddelbare indtryk?

Hvad handler udstillingen om?

Hvordan er den opbygget og hvilke virkemidler og sprog gør den brug af?

Tag billeder af de elementer, som I særligt godt kan lide og beskriv hvorfor.

Tag billeder af de elementer, som I ikke synes fungerer.

Beskriv hvorfor og evt. hvordan I kunne forestille Jer, at de kunne bliver bedre.

Hvilken inspiration kan I tage med jer til jeres egen udstilling?


AKAT spørgsmål til Illerup Ådal udstillingen Moesgård Museum
Udstillingen: Illerup Ådal – Fjendens Ansigt

1.a Prøv at gå igennem udstillingen, hvad er jeres umiddelbare indtryk?
1.b Hvad er jeres indtryk efter Lars Thomsens gennemgang?

2.a Hvad handler udstillingen om?
2.b. Evt. supplement efter Lars Thomsens gennemgang?

3.a Hvilken type udstilling er der tale om?
3.b Evt. supplement efter Lars Thomsens gennnemgang?

4.a Hvordan er udstillingen opbygget og hvilke virkemidler og sprog gør den brug af ?
4.b Evt. supplement efter Lars Thomsens gennemgang?

Hvilken inspiration kan I tage med jer til jeres egne udstilling?


Museets Materialer

Undervisningsmateriale til Illerup Ådal:
Hemmersam, Karl-Johan (red.): Sejrens triumf. Norden i skyggen af det romerske Imperium. Nationalmuseet 2003
s. 6-21: Den romerske ramme

Ilkjær, Jørgen: Mosens Skatkammer. Mellem mennesker og guder i jernalderen. Moesgaard Museum 2004
s. 26-39: Fundene fra Illerup Ådal
s. 51: Det militære hierarki
s. 54-55: Militære signaler
s. 89-90: Status over mosefundsforskningen

Ilkjær, Jørgen: Illerup Ådal – et arkæologisk tryllespejl. Moesgaard Museum 200
s. 136-139: Ofringen
s. 15-23: Historien bag mosefundene

Unesco kasserne:
– Afghanistan A, 2 kasser. Indsamlet af Klaus Ferdinand og Asta Olesen , 1966 (1975, 1980), Revideret 1998
Samling af religiøse genstande, klædedragter, genstande til personlig hygiejne, der illustrerer islam rituelt og i hverdagen. Et udvalg af skolemateriale belyser islams indflydelse i undervisningssektoren. Nyere genstande indsamlet 1998
– Afghanistan B, 7 kasser. Indsamlet af Klaus Ferdinand og Asta Olesen 1966-1975-1980. Rev. 1998
Samlingen fokuserer på dagliglivet i afghanske landsbyer og blandt afghanske flygtninge i Pakistan. Omfatter alt fra ganske almindelige hverdagsting til tekstmaterialer, film og dias, der behandler abstrakte politiske og religiøse emner.
Baggrundslitteratur: www.etnografika.dk


Lærerens Materialer

Introduktionsundervisning/museologi og museumsformidling:
Thorhauge, Sally og Hejlskov Larsen, Ane: Museumsgrundbogen. Kunsten af læse et museum. Systime 2008
s. 11-45: Museets faglighed og funktion
s. 115-135: Hvem bestemmer hvad vi ser?
Ingvordsen, Jens og Englehardt Mathiassen: Den gamle bys Årbog 2008
s. 31-37: Musæum 1927


Galleri

Besøg på Moesgård Museum:

Her er billeder fra elevernes besøg i udstillingen Danmarks Stenalder på Moesgård Museum

Her er billeder fra elevernes besøg i udstillingen Laguthewas Togt.

Her er billeder fra elevernes besøg i udstillingen Runer – fra graffiti til gravskrift

Udstillingen: Et øjeblik i Afghanistan:

Her er introduktionsteksten til elevernes udstilling på Aarhus Katedralskole: Et øjeblik i Afghanistan


Et øjeblik i Afghanistan

Etnografisk udstilling lavet af 2.e på Aarhus Katedralskole i samarbejde med Moesgaard Museum og Intrface. Intrface er et projekt i Region Midtjylland, hvor skoler samarbejder med museer rundt omkring i landet. Formålet er at fremme interessen for museer – især blandt unge. Undervejs i projektforløbet har 2.e besøgt Moesgaard Museum og er blevet indført i museumsvirksomheden og strategien bag formidlingsdelen.


Her er udstillingsskiltet om elevudstillingens tema og opbygning


Udstillingen

På udstillingen kan man se ind i en afghanske stue, der er delt i en kvinde- og mandeafdeling for at vise forskellen mellem de to køn. I stuen er der placeret et dækket spisebord, der danner et billede af det daglige måltid. I baggrunden ses et køkken med diverse redskaber. Det hele er suppleret af forskellige krydderidufte.

 

Følger man udstillingen rundt, bliver man mødt af stemningsbilleder fra det afghanske liv, før man når et bedsted omkranset af billeder fra Mekka og politiske propagandaplakater. Bagerst i udstillingen finder man et typisk udpluk af afghanske underholdningsmedier samt børnelegetøj, der trækker en kontrast mellem dansk og afghansk underholdning.

Udstillingen formidler et udsnit af en række aspekter af den afghanske hverdag. Den indbyder til aktiv deltagelse, vi råder dog ikke gæsterne til smage på genstandene. God fornøjelse!


Her er billeder fra elevernes udstillingsreception på skolen

2.g klassens udstilling om Afghanistan, som blev vist i uge 10 på klassens gymnasium, Aarhus Katedralskole. Billederne nedenfor er taget ved åbningen af udstillingen den 3. marts 2009.
Se omtalen af projektet på s. 38 af Aarhus Katedralskoles årsskrift 2009 her
Se videooptagelserne af hhv åbningen og elevernes besøg på Moesgård.
Drenge fra Aarhus Katedralskole klædt ud som vikinge på Moesgård .mp4 (7,4 Mb)
Drenge fra Aarhus Katedralskole II .mp4 (6,0 Mb)
Åbning af 2.e Afghanistan udstilling .mp4 (15,7 Mb)


Andre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017