Topbanner til undervisningsressourcer

Kunst og performance i idrætsundervisningen - At danse en skulptur


Teaser

Hvad sker der, når helt almindelig idrætsundervisning foregår i en museumspark blandt kunstværker? Og hvad sker der, når underviseren skiftes ud med en performancekunstner? Bliver det sjovere for gymnasieeleverne at bruge kroppen? Eller er det simpelthen for grænseoverskridende? Kunsten, Aalborg Katedralskole og performancekunstner Sandro Masai vil sammen sprænge de kendte rammer og udfordre gymnasieeleverne ved at lave idrætsundervisning i et æstetisk læringsrum og med en anderledes tilgang.


Partnerskab

Katedralskolen Aalborg og KUNSTEN

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning
Tre klasser fra Aalborg Katedralskole har på skift deltaget i en 3-timers workshop med performancekunstner Sandro Masai i Kunstens skulpturpark. Her lærte de om performancekunst og kropsudtryk og fik en række teoretiske redskaber til at beskrive og sammensætte koregrafi. Eleverne blev blandt andet introduceret for Rudolf Labans teori om ‘Kinesphere’. Eleverne udvalgte gruppevis en skulptur i parken, som de skulle fortolke gennem dans og performance. Efterfølgende arbejdede eleverne med performance og ekspressive udtryksformer i idrætsundervisningen – både på gymnasiet men også i museets park. Afslutningsvis opførte eleverne en kunstperformance i museets park.
Produktkrav

Performance-/dansekoregrafi og fremførelse af performance/dans hvor gruppen skal 'danse' en skulptur fra Kunstens skulpturpark

Opgaver

– Arbejde med bevægelse af kroppen og koregrafi ud fra Rudolf Labans teori om “kinesphere”.

– Arbejde med bevægelser i flere plan (high, medium, low)

– Skrive sit navn med hele kroppen. At fortolke måden vi bruger bogstaver og oversætte dette til et kropsligt udtryk.

– Indøve koregrafi og tilvending i at opføre sin koregrafi foran andre

– Arbejde i grupper omkring en skulptur i parken – fortolke skulpturen og sammensætte en koregrafi


Museets Materialer

Rudolf Labans teori om opdeling af bevægelser i ‘Kinespehere’ præsenteret af performer Sandro Masai.


Lærerens Materialer


Galleri

billede 1: Elever fra Aalborg Katedralskole arbejder med bevægelse i flere plan.

billede 2: Elever fra Aalborg Katedralskole indøver og “skriver” deres navn med kroppen gennem bevægelse.

billede 3: Gruppen af elever fra Aalborg Katedralskole opfører afslutningsvis en performativ fortolkning af Jeppe Heins værk “Water Pavillon” (2011) i KUNSTENs skulpturpark.Andre projekter: