Topbanner til undervisningsressourcer

Landbrug og vandmiljø


Teaser

Vores natur lider desværre ofte under den forurening som kommer fra vore byer, industrier og landbrug. Dette emne giver eleverne et indblik i landbrugets udvikling og hvilke miljømæssige udfordringer den har givet. Eleverne lærer om, hvad forurening er, hvordan man kan måle den. På en måned skal eleverne uddannes til at blive miljøbiologer.


Partnerskab

Rønde Gymnasium og Dansk Landbrugsmuseum

Fag

Biologi

Årgang og evt. studieretning
Eleverne får en grundlæggende geografisk, biologisk og kemisk viden om et økosystem og om landbrugets udvikling. De lærer om forskellige forureningstyper, årsager til forurening og hvordan man kan måle dem. Herefter anvender eleverne teorien på en sø i naturen og argumenterer skriftligt for deres vurdering af søens forureningstilstand. Eleverne besøger landbrugsmuseet Gl. Estrup, hvor de arbejder med landbrugets udvikling og betydningen af våde enge.
Produktkrav

Skriftlige opgaver og mundtlig årsprøve

Opgaver

Eleverne skriver en miljøvurdering af en sø, hvor de redegør for hvilke kemiske og biologiske undersøgelser de har foretaget, mulige årsager til forurening og løsningsforslag.

Eleverne kunne til årsprøven i Naturvidenskabeligt Grundforløb vælge delemner ud, skrive en opgave og forsvare den til mundtlig eksamen. Her er 2 eksempler:

A.Landbrug og vandmiljø – gødning 

 

1. Forklar kort princippet i fotosyntesen.

Hvad skal en plante bruge for at vokse ?

Hvor får den disse ting fra ?

Hvad en landmand kan gøre for at øge udbyttet fra marken ?

 

2. Gør rede for landbrugets udvikling siden 1950. Inddrag tabellen ”hovedtal for landbrugsudviklingen” på side 134 i Naturgeografikompendiet. Kom herunder ind på landmændenes  brug ad gødning og forklar den specialisering der er sket. Inddrag besøget på Gl. Estrup.

 

3. Diskuter, hvordan landbrugets udvikling har påvirket vandmiljøet. Inddrag din miljørapport.

 

Du skal i besvarelsen af spørgsmålene anvende figurer og tabeller fra kompendierne. Du må gerne selv finde relevante figurer og tabeller.

B. Landbrug og vandmiljø – våde enge (fag : Biologi, Naturgeografi)

 

1. Forklar kort princippet i fotosyntesen.

Hvad skal en plante bruge for at vokse ?

Hvor får den disse ting fra ?

Hvad en landmand kan gøre for at øge udbyttet fra marken ?

 

2. Forklar udvalgte dele af landbrugets udvikling og den specialisering, der er sket siden 1970. Giv eksempler på hvordan det specialiserede landbrug har påvirket miljøet. Inddrag    besøget på Gl. Estrup. og kom herunder ind på engenes rolle.

 

3. Diskuter, hvordan landbrugets udvikling har påvirket vandmiljøet. Inddrag din miljørapport.

 

Du skal i besvarelsen af spørgsmålene anvende figurer og tabeller fra kompendierne. Du må gerne selv finde relevante figurer og tabeller.


Museets Materialer


Lærerens Materialer


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017