Topbanner til undervisningsressourcer

”Lokalhistorisk vikingetid – med fokus på vikingeskibets teknologi”


Teaser

Et forløb hvor eleverne kan komme helt tæt på skibsteknologien og anden teknologi ved besøget på Pumpestation Bøtø Nor på Falster. Endvidere bliver de klogere på deres lokale vikingetid.

http://www.visitlolland-falster.com/danmark/da-dk/menu/turist/oplevelser/attraktioner/produktside/gdk009986/boetoe-nor-gl-pumpestation.htm?CallerUrl=1

Hvem boede for eksempel, hvor eleverne bor nu? Hvad lavede de?
Mere specifikt koncentrerer forløbet sig om skibet, som det vigtigste transportmidlet for folk i vikingetiden – hvordan byggede de skibene? Hvad betød skibene? Hvor sejlede de hen, og hvordan fandt de vej? Hvad transporterede de og til hvem?


Partnerskab

Ikke oplyst

Fag

Teknologihistorie

Årgang og evt. studieretning
Forløbsbeskrivelse:

 

”Lokalhistorisk vikingetid – med fokus på vikingeskibets teknologi”

 

Forløbet strækker sig over ca. 10-12 lektioner (90 min.) alt efter hvor meget litteratur, læreren ønsker at anvende.

 

Der er tale om tre hoveddele:

 

  1. A) Første del rummer en art periodisering samt arbejdsspørgsmål angående skibets udseende, funktioner, teknologi mm.

 

Litteratur: ”Venderne var her” (s. 3-96) af bl.a. Anna-Elisabeth Jensen (oplæg fra læreren om/ud fra dette værk, herunder power point show, som eleverne får). Eleverne får ikke tekster fra selve værket. (evt. kunne man uddele s. 39-46 om teknologien i tiden, hvis der er timer til det i forløbet).

(her ville jeg gerne have vedhæftet mit power-point show, men det kan jeg vist ikke?).
Litteratur til arbejdsspørgsmål, som eleverne svarer på inden besøget:

3 pdf. filer fra Vikingeskibsmuseet i Roskildes hjemmeside:

”Med vikingerne til søs”

”Vikingernes skibe”

”Skibsbygning” (alle filer kan hentes på hjemmesiden www.vikingeskibsmuseet.dk ).

 

  1. B) Anden halvdel rummer et besøg på Bøtø Nor pumpestation, hvor der er flere mulige teknologigenstande, eleverne kan se og høre et foredrag om – her er det primært rekonstruktionen af Gedesbyskibet, vi vil koncentrere os om.

 

Litteratur: ”Landsvindslaget Bøtø Nor 1860-2010” af forskellige forfattere, herunder kap. Om ”Gedesbyskibet” af Anna-Elisabeth Jensen S. 19-20.

 

  1. C) Sidste halvdel rummer en evalueringsdel, hvor eleverne skal producere en skriftlig opgave om besøget på museet samt om vikingetiden belyst i et lokalt/generelt aspekt.

 

Litteratur til opgaven:

Det de har læst inden samt egne observationer ved besøget på museet.

 

I alt en fordeling således:

 

1)    Periodisering

2)    På museet

3)    Evaluering og afsluttende produkt
Produktkrav

En skriftlig afleveringsopgave

Opgaver

Arbejdsspørgsmål til tekster fra Vikingeskibsmuseet

 

”Med vikingerne til søs”

 

1)    Hvad krævede det af vikingerne at sejle deres skibe?

2)    Hvilke skibe fandtes?

3)    Hvornår var det hensigtsmæssigt at bruge henholdsvis årer og sejl?

4)    Forklar styrbord/bagbord halse, lænse, bidevind samt kryds – hvad er det?

5)    Hvilke usikkerhedsfaktorer er der forbundet med at bruge vinden som energiform?

6)    Hvilke farer kunne der være forbundet med at sejle i skibet med sejl?

7)    Hvad er ”afdrift”?

8)    Når et menneske afkøles – hvilke evner mindskes da?

9)    Hvordan navigerede vikingerne på havet?

 

”Vikingernes skibe”

 

1)    Hvorfor var det i vikingetiden nemmere at bevæge sig til vands?

2)    Hvor sejlede vikingerne bl.a. hen?

3)    Forklar hvad det vil sige, at skibet er klinkebygget.

4)    Hvor kan vi finde oplysninger om vikingernes skibe?

5)    Hvorfor har man fundet så mange skibe ved Roskilde Fjord? (Skuldelev-fundene).

6)    Hvad består Skuldelev-fundet af?

7)    Se på de 5 Skuldelev-fund – hvilke forskelle er der på skibene?

 

”Skibsbygning”

 

1)    Hvad viser Bayeux-tapetet?

2)    Hvad byggede vikingerne deres skibe efter? Hvem byggede dem?

3)    Hvilke værktøjer har man brugt til at lave skibene? Hvordan har man fundet frem til at disse værktøjer blev brugt?

4)    Hvilket træ, hvorfor og hvor meget har man brugt til store skibe?

5)    Hvordan byggede man delene i træ på vikingeskibet?

6)    Hvordan har man lavet sejlet, hvilken farve havde det, og hvad var det lavet af?

7)    Hvilke funktioner havde tovene på skibet?

8)    Hvordan blev skibene vedligeholdt?

 

—————————————————————————————————————————–

Afleveringsopgave – produkt:

 

”Lokalhistorisk vikingetid – med fokus på vikingeskibets teknologi”

 

Østersøområdet:

 

Vurder betydningen af vikingeskibet for de mennesker, der boede i Østersøområdet. Inddrag her noget om venderne/danskerne. (150-200 ord)

 

Generelt vikingetiden:

 

Hvilke funktioner havde skibene i vikingetiden? Overvej herunder:

Hvad blev transporteret, hvor langt, hvorhen, til hvem og med hvilket formål? Hvordan var transporten organiseret? Hvordan klarede vikingerne sig undervejs, når de sejlede? (200-250 ord).

 

Vikingeskibets teknologi:

 

Overvej: kan man den dag i dag se eksempler på, at vikingeskibets teknologi har overlevet og stadig bruges? Hvordan? Overvej også; hvordan kan vi bruge teknologien samt erfaringer fra dengang i dag? (ca. 200 ord).

 

Museet:

 

”Gedesbyskibet” – skriv så meget du kan om dette fund/skib (200 ord), som vi så på vores besøg til museet. Brug noter fra turen, fra bøger og andet.


Museets Materialer

“Venderne var her” af bl.a. Anna-Elisabeth Jensen.

“Landsvindslaget Bøtø Nor 1860-2010” af forskellige forfattere. Herunder s. 19-20 om Gedesbyskibet.

Omvisning og samtale/spørgsmål med/til omviser på Pumpestation Bøtø Nor. Eleverne får her mulighed for at komme helt tæt på en model af et skib fra tiden samt andre relevante teknologiske opdagelser (fx dampmaskine).


Lærerens Materialer

Pdf filer fra www.vikingeskibsmuseet.dk:

“Med vikingerne til søs”

“Vikingernes skibe”

“Skibsbygning”

Alle kan downloades fra siden.

Ovenstående arbejdsspørgsmål er til disse sider. Læreren kan jo selv vurdere, hvor meget han/hun vil bruge.


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

19. juni 2017