Topbanner til undervisningsressourcer

Lommevideo til Holstebro Kunstmuseums hjemmeside


Teaser

En kort lommevideofilm til Holstebro Kunstmuseums hjemmeside, som fortæller om/formidler et af museets værker eller museet som institution (det at samle) til en specifik målgruppe


Partnerskab

Holstebro Handelsskole og Holstebro Kunstmuseum

Fag

Afsætning, Dansk

Årgang og evt. studieretning
Projektets tidsforbrug er (ca.): 12 uv-timer pr. fag.

Uge 1 Intro: Oplæg om: Hvad er et museum/hvad er en samling. De fem søjler – museumserfaringer hos eleverne, forsøg med lommevideoer: præsentation af en genstand.
Afsætningslæreren arbejder med målgrupper.

Uge 2
Museumsinspektøren introducerer udstillingerne evt. på museet – med lærerne.
Klassen laver foreløbig analyse af museets fysiske præsentation/lys, rum etc. ved museumsinspektøren.

Uge 3 Arbejde med projektet:
Afsæntingslæreren gennemgår brugerundersøgelserne fra museet i klassen og 4-p’er.
Dansklæreren arbejder med hjemmesideanalyse og lommevideo.

Uge 4
Dansklæreren med klassen på museet, hvor museumsinspektøren holder oplæg om billederne og kunstnerne. Herefter vælger grupperne kunstner/værk.
De resterende timer med lærerne i denne uge kan eleverne tage ned på museet og arbejde. Museumsinspektøren tager imod og hjælper.

Uge 5
Her arbejder klassen hjemme – museumsinspektøren deltager i noget af undervisningen på skolen.
Resten af ugen arbejdes videre med projektet.

Uge 6
Grupperne fremlægger deres projekter for lærerne og museumsinspektøren. Der udpeges en vindergruppe. Filmene sendes til museet og lægges op på museets hjemmeside.

Se elevernes lommevideoer her!!
Produktkrav

Se nedenfor

Opgaver

Hver gruppe skal lave en rapport og en lommevideo.
1) Analyser og vurder museets nuværende markedsføring på deres to platforme: hjemmeside og skriftligt materiale etc.).
2) Analyser museets publikumssammensætning og målgrupper.
3) Formuler strategier, der kan tiltrække nogle af de målgrupper som museet har svært ved at tiltrække.
4) Producer en lommevideo (ca. 1 – 2 min.) til museets hjemmeside, ud fra et på forhånd udvalgt og analyseret værk i museets samling. Videoen skal være tydeligt målrettet en bestemt målgruppe jvnf. ovenstående punkt.
5) Fremlæg rapport/resultater og konklusioner og videoen for lærere og museumsinspektør.
6) Lommevideoen afleveres til museet.
7) Lærere og museumsinspektør udpeger en vinder!


Museets Materialer


Lærerens Materialer


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

15. juni 2017