Topbanner til undervisningsressourcer

Magtens bolig - Herregårdens rolle i samfundet


Teaser

Bag overskriften Magtens bolig gemmer der sig et forløb der knytter bygninger, interiør og de mennesker der boede på Gammel Estrup, til centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarkshistorien i et diakront perspektiv. Herregårdens mange historier, rum, genstande og portrætter er udgangspunktet for forløbet, hvor eleverne arbejder med den danske adels udviklingshistorie fra renæssancen og frem til lensafløsningslovens indførelse.


Partnerskab

Paderup Gymnasium og Gl. Estrup Herregårdsmuseet

Fag

Historie

Årgang og evt. studieretning
Som forberedelse til forløbet arbejder eleverne med et unikt sæt af herregårdshistoriske kilder, som efterfølgende anvendes til løsning af en række opgaver på selve museet. Her skal eleverne arbejde med historiske genstande og bygninger på Gammel Estrup som kildetyper, der i kombination med de skriftlige kilder skal give eleverne en sanselig læringsoplevelse præget af høj faglighed og alternative læringsstile. Afslutningsvis skal eleverne fremlægge deres opgavesvar på museet under vejledning af museumsformidleren.

 


Fagligt mål:
Redegørelse for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
Produktkrav

Forløbsrelevante opgaver

Opgaver

Udover de løbende forløbsrelevante opgaver, f.eks. arbejdet med kildematerialet, skal der under forløbet udarbejdes en nekrolog over herremanden Eske Brok, samt løses en opgave på museet med et musealt fokus.


Museets Materialer

Kildematerialet findes på et Google Drive, der gøres tilgængeligt for underviseren.


Lærerens Materialer

Kildematerialet findes på et Google Drive, der gøres tilgængeligt for underviseren.


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017