Topbanner til undervisningsressourcer

Museet som virksomhed


Teaser

Et tværfagligt projekt om museet som virksomhed. Eleverne skal opstille budget, lave værker og udstilling og opstille dele af en markedsføringsplan.


Partnerskab

Tradium HHX Randers

Fag

Afsætning, Dansk, Virksomhedsøkonomi

Årgang og evt. studieretning
Museet som virksomhed
Produktkrav

Synopsis og præsentation

Opgaver

I skal i dansk, afsætning og VØ i uge 4+5 arbejde med at lave en udstilling om emnerne kærlighed, vand, inferno, identitet, nuet, erindring, ild, salt, familie, paradis i grupper. I må selv vælge mellem de nævnte emner. Udstillingen skal være åbningsudstillingen på det nye kunstmuseum i Randers.

Dansk:
1. Virtuel udstilling om emnet
· egne fotos
· egne collager
· malerier(kunstbilleder) og/eller fotos
· videofilm
· lyd

2. Konkrete værker
· egne tableauer (opstillinger)
· egne malerier, fotostater, grafik
· installationskunst
· collager

I kan frit inddrage alle former for kunstværker i jeres udstilling, men I skal kunne argumentere for jeres valg, jf. krav til fremlæggelse nedenfor.

Afsætning:
Målgruppe for det nye kunstmuseum og dermed jeres udstilling:
· Et konkret forslag til målgruppevalg. Her SKAL Mosaic-metoden anvendes[1], dvs. at der skal henvises til de udvalgte conzoom-TYPER. I finder et oversigtskort her: http://www.conzoom.eu/map/Default.aspx#

Markedsføring over for den valgte målgruppe:
· Hvilke promotionformer ønsker I at gøre brug af?
· Opstilling af en medieplan[2]. Hvornår skal der indrykkes i hvilke medier?
· Et kreativt reklameforslag (fx video, lyd, trykt annonce, web, duft, smag mv.).
· Et navn og gerne et logo til museet – det signal, navnet udsender, skal gerne ramme flest mulige samt differentiere museet i forhold til andre museer.

Gældende for alle punkterne er, at I skal kunne argumentere for jeres valg og udformning.

Virksomhedsøkonomi:
 · Omkostningsbudget for det nye kunstmuseums første år. Husk alle relevante omkostninger, inddel dem i variable og kapacitetsomkostninger.
· Budget for omkostningerne til markedsføringen af jeres udstilling

Tid til rådighed:

11 lektioner (-: Til fremlæggelse: 20 min. pr. gruppe + 10 min. til evaluering

Til fremlæggelsen:
· Forklar værkerne (analyse: hvad fortæller de og hvordan?)
· Forklar udstillingsprincipper + kommunikationsstrategier (hvis deres udstilling var en del af et hele) – inddrag jeres overvejelser i forbindelse med emnet (hvordan præsenterer I det for museumsgæsten?)
· Formidling i promotionmateriale. Jeres overvejelser i forbindelse sproglige og visuelle virkemidler samt målgruppevalget.

Præsentation af medieplanen:
Udtillinger sættes op på museet
Fremlæggelser for klassen + lærere (20 min. pr. gr.+ 10 min. til evaluering)
Reception (klasserne imellem + eventuelle forældre) + pressen

Skriftligt:
Synopsis (gruppevis) om overvejelser i forhold til
-medieplan,
-målgruppebeskrivelse
-budget
-regnskab
-udstillingsprincip
-kommunikationsstrategier
-virkemidler i promotionmateriale (sprog + visuelle virkemidler)

[1] http://toolbox.systime.dk/index.php?id=630
[2] Jfr. S. 322 i lærebogen.


Museets Materialer

Se projektbeskrivelsen.


Lærerens Materialer

Se projektbeskrivelsen.


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

15. juni 2017