Topbanner til undervisningsressourcer

Museumsformidling af lyd


Teaser

Innovatiion lyd B&O eksperimenter interview fysik dansk historie museum


Partnerskab

Struer Statsgymnasium, HF og HHX og Struer Museum

Fag

Almen studieforberedelse

Årgang og evt. studieretning
Innovativt AT: I AT-læreplanen står der: ”Bedømmelsen af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på baggrund af elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for, hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt”. Ugeplan: Mandag: 7.55-9.00: Foredrag i festsalen om innovation i AT. Derefter ideudvikling i lokale B212. 9-10: Velkomst på Struer Museum og foredrag om B&O produkter og lyd med bl.a. Ronnie Kaas 10-11.20: Præsentation af Struer Museums samling og materiale om lyd, som der skal tages udgangspunkt i. Jesper Bækgaard fortæller om museets behov. 11.50-15.10: Gruppearbejde om projektets ide og forberedelse af spørgsmål til folkeskoleeleverne. Tirsdag: 7.55-11.20: interviews med folkeskoleelever på Parkskolen 11.50-15.10: Ideudvikling af projekterne Onsdag 7.55-11.20: Ideudvikling. Endelig problemformulering præsenteres klokken 9-9.30 12-13.30: Mulighed for konsulenthjælp af medarbejder ved Struer Museum 13.10-15: Projekterne videreudvikles Torsdag: 8-11.20: Videreudvikling af projekter og synopsis 11.50-15.10: Færdiggørelse af produktet og produktion af Synopsis med metode og idébeskrivelse. Fredag: 9.00-9.30: Gr. 1 fremlægger på Struer Museum 9.30-10.00: Gr. 2 fremlægger på Struer Museum 10.00-10.30 Gr. 3 fremlægger på Struer Museum 10.30-11.00: Gr. 4 fremlægger på Struer Museum 11.00- 11.30: Gr. 5 fremlægger på Struer Museum 11.30-12.00: Gr. 6 fremlægger på Struer Museum.
Produktkrav

Eleverne bestemmer helt selv valg af genstande og fremstillingsformer. Museet ser gerne, at produktet får et liv i det virtuelle rum. Skriftligt udarbejdes en synopsis efter ministeriets disposition med særlig vægt på et afsnit om metodevalg og et afsnit om ideerne med projektet. Evaluering: Projekterne fremlægges gruppevis om fredagen for repræsentanter for Struer Museum og faglærerne. (½ time på gruppe). Tidspunktet kan ses i Lectio. Synopsen afleveres i Lectio senest fredag kl. 14.

Opgaver

Eleverne skal udarbejde et produkt og/eller et gennemarbejdet forslag (planche eller model), der viser, hvordan man kan udnytte museets materialer, både det historiske(i form af udviklingen af radioer, grammofoner, højttalere) og det fysiske (hvad er lyd? hvordan opfattes den? osv.). Projektet skal rettes mod en bestemt målgruppe (aldersgruppen 5.-6. klasse) sprogligt og indholdsmæssigt (danskfagligt)


Museets Materialer

Struer Museum arbejder på at lave udstillinger, events og anden formidling af lyd. Museet er bl.a. ved at få lavet en meget stor model af et øre, som det vil være muligt at gå ind i, og de vil gerne lave udstillinger, hvor museumsgæsterne har mulighed for at eksperimentere med lyd på forskellige måder og endelig har museet en stor samling af B&O produkter, der kan være med til at vise den historiske udvikling af lyden og dens formidling. Under forløbet fik eleverne en rundvisning og introduktion til det der foreløbigt var kreeret. Desuden foredrag og rundvisning i den faste B&O-udstilling. Individuel Vejledning af grupperne undervejs i processen.


Lærerens Materialer

Historie: FRAM 1991. Struer og den vide verden af Thomas Bloch Ravn (om B&O’s historie) interview af 5.- og 6.-klasseselever på Parkskolen KIE-model – introduktion og brug af metoden fysik: teori om lyd og lydbølger dansk: argumentationsmodeller, beregning af LIX mm


Galleri

Rundvisning og FremlæggelserAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

17. juni 2017