Topbanner til undervisningsressourcer

Øm Kloster


Teaser

Øm Kloster er et cistercienserkloster i landsbyen Emborg på nordsiden af Mossø nær Skanderborg. Klostret blev grundlagt 1172 og var ved middelalderens slutning et af de godsrigeste klostre i Jylland med stor byggeaktivitet med store bygninger omkring en ydre gård i syd og et hospital mod øst. Klostrets forhold frem til 1276 og en konflikt med Århusbispen er beskrevet i Øms Klosters Krønike. Siden 1896 har man gennem jævnlige udgravninger afdækket klostrets hovedanlæg, påvist en række kanaler og værkstedsbygninger samt undersøgt store dele af kirkegården.

I et forløb om kristendommens mange udtryk har 3gRe i et undertema om middelalderen og undersøgelse af Øm Kloster brugt Øm Kloster Museums hjemmesider på internettet.


Partnerskab

Skanderborg Gymnasium og Skanderborg Museum

Fag

Religion

Årgang og evt. studieretning
Da forløbet er et undertema til et større forløb, har det kun dækket 4 lektioner fordelt på a) videnssøgning og b) mundtlig fremlæggelse i grupper.

Vi tog udgangspunkt i Bente Thomsen: At sky det jordiske. Gyldendal. 2001. s. 39-47 (kirker og klostre), 51-57 (middelalderens forestillingsverden), 75-85 (i kloster), 94-103 (sygdomme) og bestemte os for 4 emner, som vi ville kigge nærmere på
1) Kirker og klostre i middelalderens Danmark.
2) Middelalderens forestillingsverden i Danmark.
3) Livet i de danske klostre i middelalderen.
4) Sygdomme, helbredelse og sygdomssyn i middelalderens Danmark.

Herefter var det så elevernes opgave i grupper at læse, søge viden samt forberede en mundtlig fremlæggelse af deres emne for resten af klassen. Fremlæggelsen skulle ud over det generelle også have et særligt fokus på forholdene i Østjylland i middelalderen, så inddragelse af www.klostermuseet var et krav.

Via hjemmesiden og dens underopdelinger, kunne eleverne gå på opdagelse i viden om selve klostret (dets opbygning, indhold, dagligdag m.m.), herbariet (lægeplanter og deres virkning) samt middelalderskeletterne (skeletsamlingen på Øm Kloster). Udover at rumme skeletter fra grave fra cistercienser munkeklostret fra 1172-1536 indeholder skeletdatabasen også fund fra grave fra en almindelig bondebefolkning, der igennem næsten 400 år (1172-1560) fandt deres sidste hvilested udenfor murene om Øm Kloster.
Produktkrav

Mundtlig fremlæggelse

Opgaver

Bruge it til at søge viden til fremlæggelse af forskellige aspekter af Øm Kloster, middelalderens forestillingsverden samt livet som og iblandt cistercienserne.


Museets Materialer

* www.klostermuseet


Lærerens Materialer

* Bente Thomsen: At sky det jordiske. Gyldendal. 2001. s. 39-47 (kirker og klostre), 51-57 (middelalderens forestillingsverden), 75-85 (i kloster), 94-103 (sygdomme)
* www.klostermuseet – selve klostret (opbygning, indhold, dagligdag m.m.), herbariet (lægeplanterne og deres virkning), middelalderskeletterne (skeletsamlingen på Øm Kloster)


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017