Topbanner til undervisningsressourcer

Perspektiver


Teaser

Hvad er et perspektiv? I billedkunst arbejdes der med forskellige perspektiver – Hvilke? Et perspektiv kan også være en bestemt måde at opfatte noget på eller noget, der peger frem mod nye muligheder eller konsekvenser. F


Partnerskab

Hasseris Gymnasium og KUNSTEN

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning
Følgende forløb er meget bredt defineret og lægger op til at arbejde med form og indhold inden for begrebet perspektiv og det at arbejde i en kunstnerisk proces.

Den enkelte underviser kan selv indsnævre feltet. Men forløbet åbner for, at eleverne kan arbejde med deres egne ideer og perspektiver på verden. Man kan jo hjælpe dem lidt på gled og lade dem tage udgangspunkt i hverdagen, som man gør i de nye performance-videoer, eller man kan vælge et større globalt perspektiv, eksempelvis kapitalismekritik, feministisk kritik, postkolonial kritik, eller lade det æstetiske udtryk være det bærende.

Som intro til forløbet: Udvælg 2-3 videoer og diskutér i grupper eller på klassen hvilket perspektiv på verden, der kommer frem i de enkelte videoer.

Undervisningen kan struktureres som følger:

  1. lektion:

Intro til feltet –> Hvad er en kunstvideo -> kunstvideoens historie ->  Hvordan knytter kunstvideoen an til det senmoderne samfund? Vis nogle eksempler på kunstvideoer. ( der ligger mange eksempler på You Tube og Vimeo)

2. lektion:

Lad eleverne arbejde med det indholdsmæssige i videoerne i første omgang. Hvilket perspektiv kunne der være tale om.

Dernæst intro til analyse af videoer. Der findes forskellige analyseværktøjskasser i de enkelte billedkunstbøger, eksempelvis i Jørgen Holdt Eriksen: Grundbog i Kunst og arkitektur.

+ idegenerering

3. lektion:

evt. idegenerering her

+ storyboard + filme. Evt. lave aftale med eleverne om at filme andre steder.

4. lektion:

Film færdig og redigeringsarbejde begynder.

(filmene kan redigeres i imovie eller moviemaker – der ligger mange tutorials på nettet)

5. lektion:

De færdige film vises.
Produktkrav

En kunstvideo der har relation til temaet Perspektiver, samt redegørelse for ide og proces i og analyse af eget værk

Opgaver

Opgave A: I skal lave en kunstvideo, der har relation til temaet: Perspektiver Følg processen i boksen: Idegenerering – og få en god ide Skriv alle ideer ned og gem, gem desuden alle skitser og storyboard, så du kan dokumentere den kreative proces. Giv jeres film en titel! Opgave B: Redegør for ide og proces i jeres video. (brug de noter I allerede har) Giv en analyse af eget værk. Hvori består sammenhængen med temaet? Analyser to kunstneres videoer, som du/I kan relatere til temaet. Opgaven lægges i /uploades til portfolioen.


Museets Materialer


Lærerens Materialer

Film, der har været vist: Eva Koch: Confer, 2005 – findes på EKs hjemmeside Eva Koch: Red Poppies, 2006 findes på nettet/hjemmeside Eva Koch om sin videokunst: https://www.youtube.com/watch?v=tp2ufChC2Rg Nam June Paik: Global Groove, 1973 Jørgen Leths film: Andy Warhol eating a Hamburger, 1966 Findes på nettet + Louisiana Channel Videoer med fokus på æstetik: Bill Viola: Der ligger flere på You tube Yang Fudong: Seven Intellectuals, 2003, 2009 Astrid Kruuse Jensen: The House inside Her, 2011 Kan ses på Filmstriben med uni-login Videoer med kritisk optik: Yinka Shonibare MBE: Un Ballo in Mascera, video + performance Hanne Nielsen og Birgit Johnsen: Afrivning af løg Superflex: Flooded McDonald’s – kan ses på Filmstriben Performance-video: http://www.cko.dk/gruppeindlaeg/jeg-har-skrevet-om-performance-kunst-v-rket


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017