Topbanner til undervisningsressourcer

Surrealisme og Ovartaci


Teaser

Surrealismen i maleri og skulptur samt konkret oplevelse af psykisk syges kunst på Museum Ovartaci.


Partnerskab

Aarhus Katedralskole og Museum Ovartaci

Fag

Billedkunst

Årgang og evt. studieretning

1.g, 2.g eller 3.g, c-niveau


Det er formålet med forløbet, at eleverne på billedkunst C-niveau får indblik i den surrealistiske kunstretning inden for både maleri og skulptur. Eleverne får materialet udleveret i kompendie i starten af forløbet. Eleverne arbejder med arbejdsspørgsmål til teksterne for at indkredse hvad surrealisme betyder, hvilke kunstnere, der var surrealister og hvilke teknikker, motiver, temaer og teorier de gør brug af (især lægges vægt på Freuds teorier samt forskellene på den abstrakte og den psykofotografiske surrealisme). Der arbejdes teoretisk med billed- og skulpturanalyse for at træne form- og betydningsanalyse samt oplæg og præsentation. Eleverne laver i par en skulpturbeskrivelsesopgave, der skal skærpe deres sproglige præcision i beskrivelsen af en skulpturs former og linjer. I den praktiske visualiseringsøvelse skal eleverne fremstille ”den surrealistiske beklædte krop” i ler baseret på individuel automatskrift og efterfølgende skitsetegning. Elevernes besøg på Museum Ovartaci varer 2×90 minutter. Museet fokuserer på arbejder af Ovartaci, som var indlagt i lange perioder af sit liv på psykiatrisk hospital i Risskov. Eleverne får først en rundvisning i Ovartaci-samlingen med fokus på Ovartaci som person og hvilke materialer han brugte som kunstner. Efterfølgende arbejder eleverne i grupper om at analysere billeder af Sami Hotti, en anden indlagt på hospitalet. Begge kunstnere er udvalgt pga. elevernes referenceramme til surrealismen og betydningen af det underbevidste i billederne. Dagen sluttes af med praktiske øvelser i relation til de to kunstnere: først detaljetegning med kridt, dernæst forvandling af dette med flydende maling og collage. Dernæst laves en rygefantom-skulptur inspireret af Ovartacis hverdagsmaterialer og brug af fantasi-figurer.
Produktkrav

Eleverne fremstiller hver især 3 praktiske visualiseringsøvelser: Den surrealistiske beklædte krop i ler (3 trin: automatskrift, skitsetegning, modellering i ler) Detaljebillede inspireret af Sami Hotti Rygefantomskulptur

Opgaver


Museets Materialer

Museet er ansvarlig for indkøb af materialer til de to praktiske øvelser (detaljebillede og rygefantomskultpur). Skolen sørger for indkøb af ler til den surrealistiske beklædte krop.

 


Lærerens Materialer

Kernestoffet udgør ca. 14 sider og er inkluderet i elevernes kompendie:

Læsespørgsmål til surrealisme

Anna Carole Krausse: Maleriets Historie fra renæssancen til i dag (Könemann, 1995), s. 101-105.

”Surrealisme” i Dorte Fogh, Hans Struve og Irene Søndergaard: Billedkunst 1 – Ismer i dansk maleri efter 1870 (Gyldendal, 1998), s. 132-135.

Billedanalyseark

”Skulptur, arbejdsformer og objektkunst”

Skulpturanalyseark

Skulpturanalyseopgave af Dalis Venus fra Milo med skuffer

John Raynes: At tegne mennesker, s. 58-59 om proportioner

Praktisk skulpturøvelse: den surrealistiske beklædte krop + inspirationsskitser

Ord til automatskrift

Artikel om kunstneren Ovartaci

Ekskursion til Museum Ovartaci

Gruppearbejde om Sami Hotti billeder

 

 

Hertil kommer en power point, som vises i undervisningen med fokus på malerier og skulpturer af Surrealistiske kunstnere, både danske og internationale, samt introduktioner til det praktiske arbejde med den surrealistiske krop og portfolioarbejde.

 

Link til materialer, som ikke er omfattet af Copyright findes på Ovartacis hjemmeside her: https://www.ovartaci.dk/ungdomsuddannelser

 

 

Mette Wilkens, Aarhus Katedralskole

Januar 2020


GalleriAndre projekter: