Topbanner til undervisningsressourcer

Tingene fortæller historien


Teaser

Vendsyssel Historiske Museum og EUC Nord er gået sammen om undervisningen af nyere tids designhistorie. Det udmønter sig i foråret 2013 i en udstilling på museet af forskellige genstandes design gennem tiden.


Partnerskab

Ikke oplyst

Fag

Design

Årgang og evt. studieretning
Vendsyssel Historiske Museum samarbejder med EUC Nord. Det igangværende projekt er styret af inspektør for nyere tid, Lise Jørgensen og underviser i design, Lone Duus. Det er et projekt, der beskæftiger sig med designhistorie fra 1960erne til idag indenfor så for så forskellige grupper som musikafspillere, hustyper, køkkenredskaber og musik.

Projektet er centreret om et tilvalgshold i design på EUC, bestående af 2. og 3. års studerende. Arbejdet med eleverne er sket primært hos EUC, med besøg på museet og dets magasin. Projektet er inddelt i 3 faser:

1)       Opstart – Efteråret 2012

Projektets omfang og resultat diskuteres. Vi bliver enige om ca. 2-3 besøg på museet/i klassen i løbet af skoleåret, og om et indsamlingsprojekt styret af eleverne. En indsamling, af nogle få designelementer gennem tiden, der skal udmønte sig i en mindre udstilling i foråret på museet, som en del af elevernes eksamensprojekt.  Som noget af det første herefter besøger eleverne museets magasin. Der bliver talt om indsamling af genstande, hvorfor man indsamler genstande, hvordan man gør det, og hvilke genstande der indsamles. Eleverne får et billede af museet, og hvordan man kan bruge sit lokale museum. Det sætter samtidigt nogle tanker i gang, om hvilke ting man kan se designudvikling i.

 

2)      Udarbejdelse af udstilling og indsamling af genstande – efteråret 2012

Derefter diskuteres, hvilke emner der er interessante at se på udviklingen indenfor. Emnet var blevet diskuteret på holdet efter magasinbesøget, og mange gode temaer foreslået: telefoner, musik, boliger, thermokander, musikafspillere, skrivemaskiner/computere. Én genstand fra hvert årti siden 1960erne til nu. Formen af udstillingen blev ligeledes bestemt; en væg med vandrette og lodrette kasser der kunne vise designets udvikling gennem tiden.

Herefter påbegyndes indsamlingsprojektet af de forskellige ønskede genstande. Eleverne spørger venner og bekendte, om de vil give eller låne de ønskede genstande ud. Museet bidrager med enkelte genstande. Undervejs besøger Lise Jørgensen holdets undervisning, for at tale om de indsamlede genstande, og med udgangspunkt i genstandene, fortælle om designhistorie, og hvorfor tingene har udviklet sig sådan som de har.

 

3)      Konstruering og opstilling af udstillingen. – Foråret 2013

I klassen og på museet sættes udstillingen op, der kreeres skilte mm.  Og der holdes udstillingsåbent med invitationer til venner og familie. Udstillingen indgår i holdets eksamensevaluering.
ProduktkravOpgaver

Ingen opgaver


Museets Materialer


Lærerens Materialer


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017