Topbanner til undervisningsressourcer

Tørvens historie, kemi og biologi


Teaser

Tværfagligt forløb i biologi A og kemi B i samarbejde med Klosterlund Museum . Vi var på besøg på Museet en hel dag og havde inden arbejdet med lidt teori om tørv samt med kemiske processer. I forhold til kemi fik eleverne således omsat teoretisk stof til praksis, og i forhold til biologi fik eleverne et første idntryk af grundlæggende økologiske principper, som skal være udgangspunktet for klassens videre arbejde med &# sdf s


Partnerskab

Ikast-Brande Gymnasium og HF og Textilforum

Fag

Biologi, Kemi

Årgang og evt. studieretning
“Tørvens historie, kemi og biologi” er gennemført i 2c i studierretningsfagene biologi A og kemi B i samarbejde med Klosterlund Museum.

Formål:
– at gøre teoretisk stof praksisnært og eksperimentelt
– at vise hvordan museets viden sammen med den gymnasiale fagnære viden kan give en bred forståelse af et emne og dermed sætte et snævert emne ind i en større sammenhæng
– at skabe en “alternativ” undervisningssituation, hvor det praksisnære og oplevelsesdimensionen er i centrum
– at skabe et konkret udgangspunkyt for undervisningen i økologi, som tager afsæt i tørv

Program for heldagsbesøg på Klosterlund Museum
– Oplæg ved Søren om tørvemoserne og tørvegravningens kulturhistoriske dimensioner
– Ud i tørvemosen (observere, indsamle, teste)
– Vandanalyser
– Frokost med lam fra sydeovnen
– Lave tørv
– Museets udstillinger med relevans for tørven

Forberedelse til besøget:
– forskellige kemiske reaktioner
– teori om forskellige økologiske aspekter omkring tørvemosen (tørv, tørvemos næringsstofforhold, pH, konserverende effekt)

Efter besøget:
– 2 lektioner i kemi omkring de kemiske analyser
– 2 lektioner i biologi omkring mikroskopi, dataopsamling, journalskrivning
Produktkrav

Journal i kemi og journal i biologi

Opgaver

Biologijournalen:
1. Hvordan opstår en tørvemose?
2. Hvilke planter er karakteristiske for tørvemosen?
3. Mikroskopi af tørvemos: tegn og forklar
4. Hvordan er de abiotiske faktorer (her kemiske faktorer: pH, fosfat, nitrat) i tørvemosen teoretisk og i virkeligheden?
5. Hvordan er de tilsvarende faktorer i Bølling Sø?
6. Forklar hvorfor tørvemosen og Bølling Sø ikke har de samme abiotiske forhold
7. Hvad e


Museets Materialer


Lærerens Materialer


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

19. juni 2017