Topbanner til undervisningsressourcer

TV’S BETYDNING I Danmark – historisk kulturelt og sociologisk (specielt med hensyn til familien) - ca.1960-88


Teaser

JORDSKREDSVALG TV B&O AT FAMILIELIV BYUDVIKLING MENINGSDANNELSE UNGDOMSKULTUR UNGDOMSTV


Partnerskab

Struer Statsgymnasium, HF og HHX og Struer Museum

Fag

Almen studieforberedelse

Årgang og evt. studieretning
TV’S BETYDNING I Danmark – historisk kulturelt og sociologisk (specielt med hensyn til familien) – ca.1960-88

Ud fra det overordnede emne og det udleverede basismateriale skal I vælge en sag, som I skal undersøge og diskutere med udgangspunkt i fagene dansk og historie.

I skal udarbejde en synopsis, hvor I anvender metoder og viden fra begge fag.

Ud over det udleverede materiale, skal I selv inddrage empirisk materiale om den valgte sag. (interviews, genstande, medieklip, øjenvidneskildringer mm)

Fra læreplanen:

Synopsen skal indeholde:

– titel og angivelse af fagkombination

– problemformulering

– præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med

– diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene

– konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål

– en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse

– litteraturliste

– en perspektivering til studierapporten.

Afsnittet: – konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål udarbejdes som TV-dokumentar på 10-15 minutter og den skriftlige synopsis skal derfor kun fylde 1-3 sider.
Produktkrav

Skriftlig Synopsis suppleret af en videodokumentar

Opgaver

I skal udarbejde en synopsis, hvor I anvender metoder og viden fra begge fag.

Ud over det udleverede materiale, skal I selv inddrage empirisk materiale om den valgte sag. (interviews, genstande, medieklip, øjenvidneskildringer mm)

Fra læreplanen:

Synopsen skal indeholde:

– titel og angivelse af fagkombination

– problemformulering

– præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med

– diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene

– konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål

– en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse

Eksempler på ”sager”

Historiske ”sager”

Jordskredsvalget 1973- og TV

Tvs betydning for familieliv i Danmark

Byudvikling i Struer set i lyset af B&O

TV’s betydning for den politiske meningsdannelse

TV’s betydning for opinionsdannelse (f.eks. Vietnam-krigen)

TVs betydning for ungdomskulturen

Tværfaglige ”sager”

Historisk undersøgelse af danske tv-seriers grad af realisme i perioden (f.eks.krøniken, huset på Christianhavn)

TV-avisen

Danske ”sager”

Udvalgte forfatteres behandling af TV

Leif Panduro’s TV-spil

Børne- og ungdomsTV

TV- sport

Reklamer for TV

TV- underholdning


Museets Materialer

Gamle fotos
B&O reklamefoldere
Museets egne udstillinger om TV’s udvikling
Foredrag om B&O af Ronnie Kaas
Konferencerum
Kontakt mulighed til museet og lokalhistorisk arkiv
Beovision 600_1973
Capri TV 510 K_1959
Beovision MX 2000- 1987


Lærerens Materialer

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Elektronik,_teletrafik_og_kommunikation…
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hvad-har-fjernsynet-vist-os-1962/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bang-olufsen-b-o/?pdf=1&cHash=7ae209…
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/tv-1930/
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/19460/tiaarsovers86.pdf
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/19520/tiaarsovers70.pdf
http://www.dr.dk/Bonanza/index.htm
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jordskredsvalget-i-1973/

De 4 gamle partier – partimønster.docx
Grupper og emner AT7.doc
AT7 3a.doc
Beovision 600_1973.pdf
Horisont TV_1962.pdf
Capri TV 510 K_1959.pdf
Beovision MX 2000_ 1987.pdf
tv 3a.pdf
TV-Alexander.docx
Grupper og emner AT7.doc
Tilværelsesvilkår og opfattelser 1945.docx   (Kühle: Danmark – historie-samfund)
Foromtale af Ronnie Kaas


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

17. juni 2017