Topbanner til undervisningsressourcer

Var fodbold en arbejdersport?


Teaser

Fodboldbevægelsnes social- og kulturhistorie med udgangspunkt i følgende udstillinger på Danmarks Industrimuseum:
idrætsarkiv, bankmiljø fra 1930’erne, træskoværksted samt museets arbejderboliger fra 1880-1970.


Partnerskab

Horsens Gymnasium og Danmarks Industrimuseum

Fag

Historie, Idræt

Årgang og evt. studieretning
Et tematiseret forløb med fodbold og idrætshistorie. Med fodbolden som eksempel giver dette forløb et nedslag i idrætshistorien. Fodboldens udvikling som en del af den moderne sports gennembrud til vor tids nationalsport er teoretiske baggrund for et praktisk forløb i fodbold.

Teoretisk undervises der generelt om den moderne sports indtog fra England og de idealer den indeholder. Fodbolden anvendes som en eksemplarisk sportsgren i denne sammenhæng. Dens udvikling og skiftende popularitet hos de enkelte samfundsklasser igennem det 19. og 20. århundrede anskueliggøres via tekstlæsning, museumsbesøg og foredrag. Endvidere får eleverne et lokalhistorisk indsigt ved besøg i sportsarkivet på Industrimuseet.
Den teoretiske del integreres i et praktisk forløb, hvor eleverne undervises i teknik, taktik og teambuilding

En temarundvisning afholdt på Industrimuseet:

Rundvisningen skulle handle om fodboldbevægelsens social- og kulturhistorie med udgangspunkt i Danmarks Industrimuseums udstillinger:

idrætsarkiv,
bankmiljø fra 1930’erne,
træskoværksted samt
museets arbejderboliger fra 1880-1970.

Selve rundvisningen varede to timer. Tonen blev slået an i idrætsarkivet, hvor arkivets egne frivillige fortalte om sporten i Horsens i gamle dage, samt informerede om, hvordan arkivet kunne bruges som vidensressource.

Herefter gik turen til banken, nærmere bestemt direktørens kontor, for at finde svar på, hvilke idealer om driftskontrol og mådehold, der var gældende hos det bedre borgerskab, da disse netop blev bærende for fodboldbevægelsens selvforståelse udmøntende sig i begrebet fair play og amatørisme.

Dernæst besøgte vi træskoværkstedet, hvor eleverne fik indtryk af det harde fysiske arbejde på en 10 timers arbejdsdag, hvilket var en hindring for arbejdernes active deltagelse i det tidlige boldspil. Denne linje fortsattes i arbejderboligerne fra 1880, 1920, 1950 og 1970, hvor arbejderklassen gradvist fik tid, penge og overskud til at dyrke idræt I en grad, så sport blev en egentlig massebevægelse.

Rundvisningen var således en mulighed for at binde den idrætshistoriske udvikling op på konkrete genstande og miljøer, samt koble den til den overordnede Danmarkshistorie. For museet var det samtidig en mulighed for at bruge de faste udstillinger til noget nyt – at lade dem indgå i en ny idrætshistorisk kontekst.
Produktkrav

Se nedenfor under Opgaver

Opgaver

Opgave i Idrætshistorie

1. Giv en historisk redegørelse af den moderne sports indtog i Danmark.
• Kom ind på emner som oprindelse, forudsætninger, amatørbegrebet, etc.

2. Beskriv fodboldens udvikling fra ”Folk Football” og til den sport, vi kender i dag.
• Diskuter om fodbold er en arbejdersport, eller en sport for de rige. Hvordan opfatter vi fodbold i dag?

3. Giv en redegørelse af gymnastikkens historie i Danmark.
• Hvilke forskellige bevægelser var der?
•  Hvilken betydning har gymnastik haft for bøndernes selvforståelse?
•  Hvordan er gymnastikken organiseret i dag?

4. Idrættens organisering i dag.
• Gør rede for idrættens organisering som den ser ud i dag.
• Diskuter udsigterne for én samlet paraplyorganisation for dansk idræt.
• Hvilken rolle spiller den danske idræts/gymnastik-historie i denne sag?


Museets Materialer

Materialer: Grønkjær, Allan & Olsen, David Holt, Fodbold, fair play og forretning. Dansk klubfodbolds historie, Turbineforlaget, Århus, 2007.


Lærerens Materialer

Jens-Ole Jensen, Jan Kahr Sørensen, “Idræt i perspektiv”, Systime 2005 s24-42.
Henrik Jagd, Ernst Jessen og Lisbeth Steen Pedersen, “Krop og Samfund”, s5-26


Galleri

Et tematiseret forløb med fodbold og idrætshistorie. Med fodbolden som eksempel giver dette forløb et nedslag i idrætshistorien. Fodboldens udvikling som en del af den moderne sports gennembrud til vor tids nationalsport er teoretiske baggrund for et praktisk forløb i fodbold.

Teoretisk undervises der generelt om den moderne sports indtog fra England og de idealer den indeholder. Fodbolden anvendes som en eksemplarisk sportsgren i denne sammenhæng. Dens udvikling og skiftende popularitet hos de enkelte samfundsklasser igennem det 19. og 20. århundrede anskueliggøres via tekstlæsning, museumsbesøg og foredrag. Endvidere får eleverne et lokalhistorisk indsigt ved besøg i sportsarkivet på Industrimuseet.
Den teoretiske del integreres i et praktisk forløb, hvor eleverne undervises i teknik, taktik og teambuilding.Andre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

18. juni 2017