Topbanner til undervisningsressourcer

Verdensbilleder / Alternativ Årsprøve


Teaser

Hvordan kan genstande fra museets samling indgå i pensum og inddrages i en eksamenssituation?


Partnerskab

Vejen Gymnasium og Museet på Sønderskov

Fag

Historie

Årgang og evt. studieretning
Forløbet handlede om verdensbilleders udvikling igennem tiden og blev afsluttet med en alternativ årsprøve på museet. Årsprøven adskilte sig fra normen, da prøven lagde op til at inddrage genstande som del af kildematerialet. Eleverne skulle eksamineres efter en uge med gruppearbejde, hvor eleverne arbejdede med deres eksamensspørgsmål. Både gruppearbejdet og eksamen foregik på museet. Inden eksamen arbejdede eleverne gennem en længere periode med baggrundsstof og kortmateriale udvalgt af lærerne, der kunne belyse opfattelsen af verden gennem tiden. Det var planlagt, at museet skulle involveres ved at undervise i brugen af genstande som kilder og museologi, da den alternative årsprøve indeholdt koblingen af genstande til udleveret kildemateriale. Den alternative årsprøve skulle ende med et produkt i form af en miniatureudstilling, som eleverne skulle forsvare overfor lærere og museumsinspektører og derefter tildeles en samlet karakter.I historieundervisningen gennemgik klasserne middelalderen og renæssancen i verden. I forløbet skulle denne viden kobles til Danmark.
Produktkrav

Eleverne skulle fremstille en miniatureudstilling, der skulle besvare eksamensspørgsmålet.

Opgaver

Hver gruppe trak et eksamensspørgsmål om verdenssyn fra forskellige vinkler og fik udleveret tilhørende kildesæt og genstande. På en uge skulle grupperne udvikle en miniature udstilling, som dannede grundlag for deres eksaminatio


Museets Materialer

Museet stillede lokaler, museumsgenstande og medarbejdere til rådighed samt ark om museolgiske principper.


Lærerens Materialer

Lærerne skaffede det skriftlige materiale.


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

17. juni 2017