Topbanner til undervisningsressourcer

Videnskab på herregården


Teaser

Tidens videnskab har altid fascineret herregårdens beboere. I dette innovative forløb mellem Paderup Gymnasium og Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, skal eleverne beskæftige sig med videnskab i et herregårdshistorisk perspektiv, fra renæssancens alkymi, til oplysningstidens opfindelser.


Partnerskab

Paderup Gymnasium og Gl. Estrup Herregårdsmuseet

Fag

Almen studieforberedelse

Årgang og evt. studieretning
Der skal tilrettelægges en permanent formidling om videnskab på herregården, som besøgende på museet kan opleve. Udstillingen skal berøre de bagvedliggende europæiske strømninger, der ligger til grund for videnskabsinteressen på de danske herregårde.
Produktkrav

Innovativt produkt og AT synopsis

Opgaver

Formidlingens udgangspunkt og omdrejningspunkt skal ligge i herregårdens alkymistkælder og/eller grevens arbejdsværelse.

Det endelige produkt skal tage højde for en række benspænd
  • Der skal være et element eller en aktivitet i formidlingen der henvender sig til børn og unge
  • Vores brugerundersøgelser viser, at gæsterne anser museumsbesøg for at være en social aktivitet.Formidlingen må derfor ikke begrænse de besøgendes sociale omgang, ved eksempelvis at låse dem individuelt til en computerskærm eller en audioguide.
  • Projektet skal kunne lade sig gøre økonomisk og i overensstemmelse med naturens love.

Produktet skal indeholde en synopsis samt en produktbeskrivelse, hvor et visuelt element
viser, hvordan I vil formidle videnskaben på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet


Museets Materialer

Museet stiller personale, rum, genstande, bøger og kilder til rådighed for eleverne.


Lærerens Materialer

Innovativt undervisningsmateriale.


GalleriAndre projekter:

Færdigheder

Indsendt den

17. juni 2017