Aalborg Katedralskole

Kunst og performance i idrætsundervisningen – At danse en skulptur

Tre klasser fra Aalborg Katedralskole har på skift deltaget i en 3-timers workshop med performancekunstner Sandro Masai i Kunstens skulpturpark. Her lærte de om performancekunst og kropsudtryk og fik en række teoretiske redskaber til at beskrive og sammensætte koregrafi. Eleverne blev blandt andet introduceret for Rudolf Labans teori om ‘Kinesphere’. Eleverne udvalgte gruppevis en skulptur […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer