Almen studieforberedelse

Videnskab på herregården

Der skal tilrettelægges en permanent formidling om videnskab på herregården, som besøgende på museet kan opleve. Udstillingen skal berøre de bagvedliggende europæiske strømninger, der ligger til grund for videnskabsinteressen på de danske herregårde.

Læs mere...

Verdensbilleder – renæssancen

Klassetrin: 1.g grundforløb Forløb: Almen studieforberedelse Timeramme: 15 lektioner Verdensbilleder på Steno Museet: Steno Museet Verdensbilleder 1. sæt .doc (0,8 Mb) Steno Museet Verdensbilleder 2.sæt .docx (0,8 Mb) AT 2 Billedjagtopgaver AT 2 Powerpoint quiz verdensbilleder

Læs mere...

Ungdomsoprør i Struer, i Danmark, i verden

Kulturrevolution i Danmark efter 1945 Optakt til samarbejde imellem Struer Museum og Struer Statsgymnasium. “Den bærbare lyd” Lokalhistorisk café på Struer Museum Eleverne var reportere og skulle som led i et danskfagligt forløb om “New Journalism” skrive en reportage hvor de skulle iagttage såvel form som indhold.  Link til stil: /uploads/Majken Miller/forloebsplaner/Stil.pdf I sammenhæng hermed deltog […]

Læs mere...

TV’S BETYDNING I Danmark – historisk kulturelt og sociologisk (specielt med hensyn til familien) – ca.1960-88

TV’S BETYDNING I Danmark – historisk kulturelt og sociologisk (specielt med hensyn til familien) – ca.1960-88 Ud fra det overordnede emne og det udleverede basismateriale skal I vælge en sag, som I skal undersøge og diskutere med udgangspunkt i fagene dansk og historie. I skal udarbejde en synopsis, hvor I anvender metoder og viden fra […]

Læs mere...

Museumsformidling af lyd

Innovativt AT: I AT-læreplanen står der: ”Bedømmelsen af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på baggrund af elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for, hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt”. Ugeplan: Mandag: 7.55-9.00: Foredrag i festsalen om innovation i AT. Derefter ideudvikling i lokale B212. […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer