Arkitektur

Genius Loci – Stedets Ånd.

Det følgende arkitekturforløb har som overordnet indhold: elevernes aktive møde med Kunsten gennem en stedsanalyse. Forløbet har både en teoretisk dimension, hvor vi ser på arkitektur som sansemæssig erkendelse af verden og en kreativ dimension, hvor eleverne bruger teorien og stedsanalysen af Kunsten til at skabe et værk: en collage. Ifølge fænomenologien er sansningen menneskets grundlæggende tilgang til verden. Alvar […]

Læs mere...

Bygningens fortælling – fra Aristoteles til Carl Petersen

På første undervisningsdag 23 indledes med en introduktion af billedkunst generelt og det kommende projekt på Faaborg museum, hvor kursisterne hurtigt vises rundt i hele museet incl. samtids udstillingen . Samtidig introduceres de til forskellige kunstneriske fremtrædelsesformer: maleri, akvarel, tegning, skulptur og installation, samt forskellige gengivelsesstrategier.   Alle henvisninger med grøn skrift findes på INTRFACE […]

Læs mere...
Gå tilbage til undervisningsressourcer